وبلاگ خبری پن‌لاگ: "خاوران می­ماند"؟

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: "خاوران می­ماند"؟ خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Monday, August 29, 2005
 

"خاوران می­ماند"؟

• داستان خاوران به خون و خاک دشت اين سرزمين آغشته گشته، و نقل ان از سينه به سينه ها فراتر گشته و در قلم ها جاری گشته و در درون تاريخ نفوذ کرده است. آنچه نگاشته گردد باقی می ماند. کمسيون های حقيقت ياب در جامعه ما نيز کارشان را آغاز حواهند نمود چه خاوران اينگونه بماند و يا به گورستان عادی بدل گردد با نام­های ديگر و مادران حقيقت ديده هايشان را بازگو کرده­اند، همسران حقايق، سکوت را چندی است که شکسته اند و فرزندان پردردشان، در جستجوی صلح و راستی از خون پدران و مادران­شان به آسانی نخواهند گذشت خواه اين حکومت سکوتش را ادامه دهد و يا در خاوران بنايی سازد که اين قطعه از خاک را از انظار مخفی نمايد. خاوران باقی و ثبت در تاريخ است
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?