وبلاگ خبری پن‌لاگ: نا گفته های خريد هواپيماي تشريفاتي براي رهبر

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: نا گفته های خريد هواپيماي تشريفاتي براي رهبر خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Monday, September 05, 2005
 

نا گفته های خريد هواپيماي تشريفاتي براي رهبر


گزارش دريافتی پيک ايران : مسئول خريد هواپيما شخصي بنام ميرزا حسن گل و سنبل (صادق ذولقدر)مي باشد که ريئس حفاظت اطلاعات وزارت دفاع که از منسوبين رهبر است انتخاب شد پس اينجا مي توان نتيجه گرفت انهايي که خريد هواپيما را به دولت اصلاحات مي چسبانند بايد نام ذولقدر را به انها گوشزد کرد .
از وزارت دفاع مجتبي ارگاني درگير اين ماجرا بود که بعد از دستگيري با سازش با تيم حفاظت اطلاعات که آقا مجتبي خامنه اي رياست ان را به عهده دارد آزاد شد .به خاطر تحريم ايران با اجبار شرکت احرار که مديريت آن را محمد مهدي اعتمادسعيد بر عهده داشت وارد اين بازي شد که پس از سهل انگاري هاي ذولقدر وبهم خوردن معامله اعتمادسعيد نيز دستگير شد وحدود 18 ماه در سلول انفرادي پادگان جي زير وحشيانه ترين شکنجه براي شهادت دادن دروغ عليه آقايان هاشمي وخاتمي وقبول نکردن ايشان وترور ناموفق ايشان در مسير زندان توانسته بعد از مدت 2سال از باز داشت در مقابل اين تيم مقابله کند ناگفته نماند ... ادامه
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?