وبلاگ خبری پن‌لاگ: فرانکفورترآلگماينه : شورای امنيت بهترين گزينه ممکن است

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: فرانکفورترآلگماينه : شورای امنيت بهترين گزينه ممکن است خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Sunday, September 11, 2005
 

فرانکفورترآلگماينه : شورای امنيت بهترين گزينه ممکن است

روزنامه آلمانی فرانکفورترآلگمانيه طی گزاشی در مورد بحران هسته ای جمهوری اسلامی نوشت به نظر می رسد که تلاش اروپايیان برای متقاعد کردن رژیم تهران به توقف فعاليتهای هسته ای و دريافت ضمانت های عینی نه تنها به نتيجه نرسيده بلکه رو به شکست است.
اين روزنامه به نقل از ديپلماتهای اروپايی نوشت در چنین شرایطی و در حالیکه چشم اندازی برای دستیابی به نتيجه ای قابل قبول وجود ندارد ، ارجاع پرونده هسته ای رژیم تهران به شورای امنيت سازمان ملل بهترين گزينه ممکن به نظر می رسد چرا که رژیم تهران برای ادامه فعاليتهای هسته ای خود حاضر به قبول هيچگونه شرطی نیست.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?