وبلاگ خبری پن‌لاگ: نامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: نامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Monday, September 12, 2005
 

نامه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد نيويورک8 سپتامبر سال 2005
خانمها ؛ آقايان با احترام اينک شما در مقامی قرار گرفته ايد که به عنوان نمايندگان جامعه بشری بايد پاسدار حرمت انسانها و احترام به ارزشهای انسانی باشيد.شنيده ايم که قرار است آقای احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور رژيم جمهوری اسلامی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند، موضوع سخنرانی ايشان تبليغ مهرورزی مردم جهان اعلام شده است. آن هم در حاليکه در سياهچالهای رژيم ايران؛ هزاران نفر را به شديدترين و بدوی ترين وضع ممکن تحت فشار و شکنجه قرار داده و دگر انديشان را به زندان و تبعيد ميبرند.
خانمها ، آقايان از آقای احمدی نژاد بپرسيد، او که مبشر و منادی مهرورزی است چرا به فرياد مردمانش نميرسد؟ و چرا سعی ميکند که به قيمت سرکوب ملت، بقای رژيم را پايدار کند؟
کاش اجازه مي داديد در عصر گفتگو و تعامل و بشريت؛ در کنار سخنرانی ايشان مادر زندانی سياسی "کيانوش سنجری" و يا "مجتبی سميع نژآد" نيز از دل پردردشان بگويند و يا دختر اکبر گنجی، مهرداد حيدرپور و مصطفی جوکار از تمامی روزهای دوری پدر سخن برانند و يا همسر امير ساران از يکه به دوش کشيدن بار يک زندگی فرياد بزند و از دردهای ناگفته ی مردم در اين يورش و کشتار که رژيم اسلامی به همراه خود آورده و ظرف 26 سال بر مردم تحميل کرده داد سخن سردهند.
... کاش اجازه مي داديد
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?