وبلاگ خبری پن‌لاگ: قتل ولی الله فیض مهدوی: اين سكوت، از چه روست !؟

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: قتل ولی الله فیض مهدوی: اين سكوت، از چه روست !؟ خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, September 15, 2006
 

قتل ولی الله فیض مهدوی: اين سكوت، از چه روست !؟

شهيد ولي الله فيض مهدوي بمدت 5 سال بود كه به اتهام همكاري با سازمان مجاهدين، يا به تعبير رژيم منافقين، با داشتن حكم اعدام، زير اين حكم ناعادلانه و ظالمانه در زندان رجائي شهر محبوس بود. اين زنداني سياسي پر شور و بحق مودب پس از تحمل پنج سال زندان، بالاخره با وضعيتي مشابه آنچه كه شهيد اكبر محمدي، بشهادت رسيد، در زندان رجائي شهر درگذشت .
از روزيكه خبر مرگ مغزي و قبل از آن ايست قلبي فيض مهدوي منتشر شد كه در واقع مرگ تمام عياراو بود، رژيم جمهوري اسلامي در تلاش و تقلائي مذبوحانه، زندانيان سياسي رجائي را زير فشار قرار داد تا در يك اقدام غيرانساني وغيراخلاقي، با دادن شهادت دروغ، چنين عنوان نمايند كه شهيد ولي الله فيض مهدوي اقدام بخودكشي نموده كه هيچيك از زندانيان سياسي، حتي هم بندان آن شهيد بزرگوار، بجز در يك مورد، چنين خيانتي را نپذيرفتند واز دادن چنين شهادتي قويا پرهيز نمودند.
خودداري زندانيان باعث گرديد تا تهديد وفشارها بنحو چشمگيري تشديد گردد تا جائيكه مسئولين زندان در يك اقدام غيرانساني ديگر، تماس زندانيان سياسي با خانواده و بستگانشان را قطع نمود، بطوريكه هم اكنون مدت يك هفته است كه هيچگونه اطلاعي از وضعيت زندانيان سياسي در رجائي شهر در دست نميباشد واين امر موجبات نگراني عميقي را باعث گرديده .
در چنين وضعيتي، انتظار ميرود تا مجامع و محافل حقوق بشري در سراسرجهان با دخالت جدي در اين خصوص، و با وارد آوردن فشار بررژيم جمهوري اسلامي موجبات و شرايط مناسب جهت برقراري ارتباط بين زندانيان با خانواده شان را فراهم، و با پيگيري لازم ترتيبي اتخاذ نمايند كه چگونگي شهادت مظلومانه وغريبانه ولي الله فيض مهدوي نيز همانند شهادت اكبرمحمدي مورد توجه مجامع بين المللي قرار بگيرد.
شوربختي آن است كه اين فرصت فراهم بود تا با همه بگير و ببندها و محدوديت ها، بر مزار عطرآگين شهيد اكبرمحمدي حاضر شويم و سرود مقدس ((اي ايران )) را سر بدهيم. اما متاسفانه ولي الله فيض مهدوي آنقدر بي پشت و پناه و غمبار به شهادت رسيد كه جباران حتي فرصت ندادند تا مزار آن شهيد بر مردم ايران روشن باشد تا بر مزارش حضور يابيم و باز هم سرود (( اي ايران )) را بر فضاي مزارش سر بدهيم و با روح پاك او وداعي ابدي و جاودانه داشته باشيم .
در چنين فضائي نبايد اجازه داد تا خون اين مبارز جسور و جوان در سكوتي آزار دهنده و باب ميل جمهوري اسلامي بفراموشي سپرده شود .
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?