وبلاگ خبری پن‌لاگ: بیانیۀ دبیرخانۀ رضا پهلوی در مورد گزارش گروه مطالعاتی عراق

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: بیانیۀ دبیرخانۀ رضا پهلوی در مورد گزارش گروه مطالعاتی عراق خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, December 15, 2006
 

بیانیۀ دبیرخانۀ رضا پهلوی در مورد گزارش گروه مطالعاتی عراق

آذرماه ۱۳۸۵ ۲۲ هم میهنان عزیز،
تشکیل «گـروه مطالعاتـی عراق» بـه ریاست آقایان «جیمزبیکـر» و «لـی هامیلتون» شایعاتی به همراه آورد کــه از تـزلـــزل و عـدم قــدرت تصمیم گیـری صحیـح و متنـاسب مقامـات آمریکـایی در رویارویـی با مشکلات عراق حکایت میکرد. سرانجام، همانگونه که پیش بینی میشد، گزارش «گـروه مطالعــاتی عـراق» سیاست آمریکـا در عراق را «ناکـارآمـد» خوانــد و بــرای به سامان رساندن آن راهکارهای تازه ای را به رئیس جمهور آمریکا پیشنهاد کرد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?