وبلاگ خبری پن‌لاگ: بسیجی ها در جستجوی دانشجویان مبارز هستند

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: بسیجی ها در جستجوی دانشجویان مبارز هستند خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, December 22, 2006
 

بسیجی ها در جستجوی دانشجویان مبارز هستند

خبرنامه امیرکبیر: دانشجويان ايراني که در تظاهرات هفته گذشته خشم خود را عليه محمود احمدي نژاد نشان دادند، اکنون از ترس تهديد حاميان وی به انتقام جويی پنهان شده اند. دانشجويي که در تظاهرات يادشده، شعار “رئيس جمهور فاشيست، پلي تکنيک جاي تو نيست” در دست داشت و از او عکس گرفته شده بود اکنون متواري است. حداقل سه دانشجوي ديگر که عکس احمدي نژاد را آتش زده بودند نيز مخفي شده اند. بسيجي ها و انصار حزب الله در جستجوي آنها هستند.
احمدی نژاد هفته پيش در گردهم آيي دانشگاه اميرکبير ناگهان در مقابل فريادهاي “مرگ بر ديکتاتور” قرار گرفت. پس از پايان مراسم و فرونشستن تظاهرات، روزنامه گاردين به جزييات بيشتري از وقايع دست يافت.
درگيري هاي خشونت آميزي ميان فعالين دانشجو و شبه نظاميان بسيجي که حامي رئيس جمهور هستند، بيرون از سالن رخ داد. يک لنگه کفش از سوي دانشجويي که دماغش توسط يک محافظ وزير شکسته شده بود به سمت آقاي احمدي نژاد پرتاب شد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?