وبلاگ خبری پن‌لاگ: سالگرد زنده یاد حجت زمانی

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: سالگرد زنده یاد حجت زمانی خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Wednesday, February 07, 2007
 

سالگرد زنده یاد حجت زمانی


اطلاعیه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت کرج

به نام سعادت ملت ایران و با درود به جانباختگان راه آزادی “پیش قوم فرعون، ماندن از دست رفتن است و چاره رفتن است.فرعون مردنی است و صبح نزدیک است.انسان باید خوب زندگی کند و یا برای رسیدن به آن مبارزه کند.“این جمله ایی است که حجت زمانی همیشه آنرا به زبان می آورد.وقتی حکم اعدام را به او ابلاغ کردند به قاضی گفته بود تو فکر می کنی که زندگی چیست؟!مردن در عشق یا زنده بودن در هیچ و پوچ؟او به زندگی و هر آنچه از جنس زندگی بود نظیر آزادی،آگاهی،عشق و میهن پرستی و نوع دوستی “آری“ گفت و به مرگ و هر آنچه از جنس مرگ بود چون استبداد و جهل و نکبت “نه“ گفت. گفت آن یار کز او گشت سر دار بلند جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد او همچون دیگر شهدای راه آزادی وطن با انتخاب مرگ سرخ خودکامگان مرتجع مهجور از شرافت و انسانیت را درمانده و رسوا ساخت زیرا او می دانست برای چه می میرد اما خودکامگان نمی دانستند که او را برای چه می کشند. درود بر آنانکه آزاده بودند و آزاد زیستند درود بر آنانکه برای رهایی میهن همچون شمعی سوختند تا در تاریکی خفقان چهره پلید و کریه عمامه به سران هویدا شود. درود بر حجت زمان یکسال از اعدام رفیق و همرزم عزیزمان حجت زمانی می گذرد.رژیم ضدایرانی حاکم گذشته از بی عدالتی هایی که نسبت به او و خانواده اش روا داشت حتی از تحویل دادن جسد او به خانواده اش تاکنون خودداری ورزیده، رژیمی که ادعای اقتدار و قدرت در منطقه می کند چگونه است که از جسد بیجان حجت زمانی در وحشت و هراس می باشد؟ این خود گواهی است بر ضعف و حقارت و زبونی و درماندگی رژیم و توخالی بودن ادعاهای بی اساس شان.این خود مثالی است نظیر صدها مثال دیگر که حقانیت مبارزه و مقاومت ایران و فرزندان شجاع و سلحشورش را در برابر استبداد و انحصارطلبی خودکامگان حاکم به اثبات می رساند و پیروزی شان را تسریع می نماید و خود مژدهی است برای پیروزی نهایی. ما زندانیان سیاسی زندان گوهردشت(رجایی شهر کرج) در اعتراض به اینگونه اعمال غیرانسانی که مغایر با کلیه موازین حقوق بشری است از مدافعین حقوق بشر تقاضا داریم در خصوص پایمال شدن حقوق ابتدایی خانواده زنده یاد حجت زمانی رسیدگی و پیگیریهای لازم به عمال آورند و بدینوسیله سالروز شهادت حجت زمانی را گرامی می داریم. پایدار وطن همیشه زندانیان سیاسی زندان گوهردشت ۱۴بهمن۱٣٨۵
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?