وبلاگ خبری پن‌لاگ: دوسال پس از قتل زهرا کاظمي فريب کاری جمهوری اسلامي ادامه دارد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: دوسال پس از قتل زهرا کاظمي فريب کاری جمهوری اسلامي ادامه دارد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Sunday, July 10, 2005
 

دوسال پس از قتل زهرا کاظمي فريب کاری جمهوری اسلامي ادامه دارد

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند" دو سال است که خانواده ی زهرا کاظمي منتظر انتقال پيکر وی به کانادا است. دوسال است که همه ی مدافعان آزادی مطبوعات در سراسر جهان خواهان اجرای عدالت هستند، اما عملا جمهوری اسلامي مسيری ديگر درپيش گرفته است. جامعه ی جهاني بايد از درخواست دولت کانادا حمايت و جمهوری اسلامي را مجبوربه توضيح دادن در باره ی چگونگي قتل زهرا کاظمي و اجرای عدالت کند."دوسال پس از قتل زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در حالي که خانواده وی خواهان اجرای عدالت است، جمهوری اسلامي به وقت کشي و دفاع از مصونيت از مجازات مجرمين در اين پرونده ادامه مي دهد.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند" دو سال است که خانواده ی زهرا کاظمي منتظر انتقال پيکر وی به کانادا است. دوسال است که همه ی مدافعان آزادی مطبوعات در سراسر جهان خواهان اجرای عدالت هستند، اما عملا جمهوری اسلامي مسيری ديگر درپيش گرفته است. جامعه ی جهاني بايد از درخواست دولت کانادا حمايت و جمهوری اسلامي را مجبوربه توضيح دادن در باره ی چگونگي قتل زهرا کاظمي و اجرای عدالت کند."

در پي مضحکه ی قضايي که در تير ماه ١٣٨٣ به نام دادگاه برگزار شد و در آن به اصطلاح "متهم" محاکمه و سپس تبرئه شد، دولت کانادا عملا در اين پرونده دخيل شده است و بالاخره در ارديبهشت ماه ۱٣٨٤ تصميم گرفت تا زماني که ابهامات پرونده ی زهرا کاظمي روشن نشوند روابط خود با ايران محدود کند.

شيرين عبادی وکيل مادر زهرا کاظمي در اين باره به گزارشگران بدون مرز اعلام کردند که " ما خواهان برگزاری دادگاهي عادلانه برای محاکمه و مجازات عاملان اين قتل هستيم. اما به جای اين دادگاه "جلسات توضحيي" برگزار مي شود و جلسه ی دادگاه در مرداد ماه آينده هم مثل همان جلسه ای که در ٢٦ ارديبهشت ماه برگزار شد گويا از همين جلسات توضيحي است، ما همه توضيحات را داده ايم، اما به گمان من اين وقت کشي است که برای فرار از اجرای عدالت انجام مي شود."

دولت کانادا به ايران پيشنهاد کرده است سه کارشناس قضايي، يک کانادايي، يک ايراني و يک کارشناس منتخب دو دولت بررسي وضعيت پيکر زهرا کاظمي و روشن شدن همه ی حقايق در باره ی چگونگي مرگ وی، را بر عهده گيرند اما دولت ايران تا امروز در اين باره سکوت کرده است.

چگونگي مرگ زهرا کاظمي در پرده ای از ابهام قرار دارد و به نظر مي رسد که نتايج تحقيقات انجام شده پاسخي روشن به بسياری از سوالات خانواده و وکلای قرباني نداده اند. از جمله چرا هويت واقعي همه ی بازجويان احراز نشده است ؟ چه کساني صورتجلسات بازجويي ها و دفاتر زندان را دستکاری کرده اند؟ چرا دستگاه قضايي ايران از دعوت شهودی که ناظر صحنه و شاهد ضرب و شتم زهرا کاظمي توسط يکي از مقامات دادستاني بوده اند، خودداری مي کند؟ چرا مقامات مسئول ايران بررسي وضعيت پيکر زهرا کاظمي را توسط کارشناسان بين المللي نمي پذيرند؟

يادآوری

زهرا کاظمي خبرنگار کانادايي ايراني تبار در دوم تير ماه ١٣٨٢ در حين عکسبرداری از تجمع خانواده های زندانيان در مقابل زندان اوين بازداشت شد. اين روزنامه نگار در مدت بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و در اثر ضربات وارده در بيست تير در بيمارستان نظامي بقية الله جان سپرد . پس از تلاش اوليه در پنهان کردن علت واقعي مرگ اين روزنامه نگار، مقامات رسمي ايران در ٢٥ تير اعلام کردند که زهرا کاظمي در اثر " ضربه ی مغزی " در گذشته است. تحت فشار افکار عمومي بين المللي و دولت کانادا مقامات قضايي ايران مجبور شدند، دوشنبه اول مهر ماه ١٣٨٢ با انتشار اطلاعيه ای يکي از ماموران وزارت اطلاعات به نام رضا اقدام احمدی را که در بازجويي زهرا کاظمي خبرنگار ايراني تبار کانادايي شرکت داشته است به " قتل شبه عمد" متهم کنند. اين "متهم" نيز در به اصطلاح دادگاهي که در روزهای ٧ ٢ و ٨ ٢ تير ماه١٣٨٣ در تهران برگزار شد، محاکمه و سپس با رای شعبهي ١١٥٨ دادگاه جزايي تهران تبرئه شد. در جريان اين دادگاه به وکلای خانواده ی کاظمي اجازه داده نشد تا شهود خود را که برخي از آنها از مسئولان بلند پايه دستگاه قضايي ايران بودند برای روشن شدن حقايق به دادگاه دعوت کنند، ازجمله محمد بخشي معاون سعيد مرتضوی در زندان اوين و خود دادستان عمومي و انقلاب تهران که شخصا در بازجويي از زهرا کاظمي شرکت و بنا به گفته ی بسياری از شاهدان در ماجرای قتل اين روزنامه نگار دخالت مستقيم داشته است. چند روز پس از اين مضحکه ی عدالت، دستگاه قضايي بر خلاف نتايج همه ی تحقيقات و نظر کميسيون های تحقيق علت مرگ زهرا کاظمي را "سانحه" اعلام کرد. بنا بر گفته ی مقامات دستگاه قضايي پرونده در دادگاه تجديد نظر مورد بررسي قرار دارد. در ٢٦ ارديبهشت جسله دادگاه غير علني برای "شنيدن توضيحات" وکلای زهرا کاظمي برگزار شد. برگزاری اين جسله نيز با اعتراض وکلای قرباني روبرو شد. در جلسهي دادگاه اعتراضات خود را نسبت به رسيدگي بدوي اعلام کردند. و خواهان ارجاع پرونده به دادسرا و رسيدگي بدوي آن را خواستار شدند و عنوان كردند كه چون قتل عمد بوده است دادگاه كيفري استان تنها مرجع صالح براي رسيدگي به اين پرونده است.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?