وبلاگ خبری پن‌لاگ: کنگره خوب! گزارش گونه اي با نگاه غير رسمي به کنگره فدائيان اکثريت، سیامک فرید

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: کنگره خوب! گزارش گونه اي با نگاه غير رسمي به کنگره فدائيان اکثريت، سیامک فرید خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Thursday, September 08, 2005
 

کنگره خوب! گزارش گونه اي با نگاه غير رسمي به کنگره فدائيان اکثريت، سیامک فرید

کنگره « با خاوران» به پایان رسید و لابد همگی گزارش رسمی آن و وصف کنگره موفقت آمیز! را خواندید.نگاه من به کنگره ،بدون در نظر گرفتن مصوبات و قرارهایی است که تصویب یا رد شدند.وصف من از این کنگره تنها یک کلمه بیش نیست و آن کلمه «خوب» است.کنگره خوبی بود زیرا دیدیم که میتوان 180درجه *(به قول احمدی نژاد 360 درجه) تفاوت داشت بی آنکه کلمات را به کینه و نفرت آمیخت.موارد نادری که چنین نبود، شاید میتوانست اصلا نباشد.دهها نفر از چهار گوشه جهان با امید و کوله باری از گذشته آمده بودند تا میثاقی نو ببندند و افکارشان را در ترازوی رای بسنجند.در آن کوله باری که به همراه داشتند،کسانی تنها عشق و دانایی و دوستی آورده بودند.کینه ها را سر یکی از این پیچ و خمهای زمان در زباله دانی ریخته بودند و انسان را جدا از ایده اش ملاک داشتند.کسانی نیز بودند که هنوز از کوله بارشان بوی ماندگی و نفرت به مشام میرسید ،اما چنان نبود که فضای« با خاوران» را بویناک کند.کنگره خوبی بود، به خاطر لحظاتی که درخاوران بودیم ،کنار عزیزانی که یادشان به سان ارواحی ،چشم و دلمان را فرا گرفتند و فضای سالن را ،جولانگاه خویش ساختند. لحظاتی که هیچ کس با هیچ کس دشمن نبود.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?