وبلاگ خبری پن‌لاگ: گروگان سابق آمریکايی: ما فقط ۴۴۴ روز گرفتار اوباش بودیم، مردم ایران ۲۷ سال!

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: گروگان سابق آمریکايی: ما فقط ۴۴۴ روز گرفتار اوباش بودیم، مردم ایران ۲۷ سال! خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Saturday, September 17, 2005
 

گروگان سابق آمریکايی: ما فقط ۴۴۴ روز گرفتار اوباش بودیم، مردم ایران ۲۷ سال!

همزمان با حضور پاسدار احمدی نژاد در نیویورک ، چند تن از گروگانهای سابق آمریکايی طی یک کنفرانس مطبوعاتی ، نقش رئیس جمهور رژیم اسلامی در بازجويی و شکنجه گروگانها را تشریح کردند.
باری روزن ، یکی از گروگانهای سابق آمریکايی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت از نظر بین المللی ، تسخیر سفارت آمریکا و گروگان گرفتن ۵۲ کارمند سفارت ، نخستین اقدام تروریستی بود که توسط رژیم تهران صورت گرفت و اکنون زمان درخواست اجرای عدالت فرا رسیده است. رژیم تهران ۲۶ سال است که در رابطه با گروگانگیری سفارت آمریکا حساب پس نداده و بهای آن را نپرداخته است. گروگانگیرها با ما مانند حیوان رفتار می کردند و در حالیکه چشمان ما بسته بود ، اسحه را روی سر ما قرار می دادند.
وی در ادامه گفت اکنون تنها بحث گروگانهای آمریکايی مطرح نیست بلکه مردم ایران هر روز در چنین شرایطی زندگی می کنند. ما ۴۴۴ روز گروگان بودیم و با این رنج تا آخر عمر زندگی خواهیم کرد اما افرادی که در درون ایران هستند ، هر روز در جهنم و تحت شکنجه قرار دارند تا بمیرند.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?