وبلاگ خبری پن‌لاگ: گزارشی از حضور مردم برای استقبال از پدر و مادر اکبرمحمدی

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: گزارشی از حضور مردم برای استقبال از پدر و مادر اکبرمحمدی خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Wednesday, August 02, 2006
 

گزارشی از حضور مردم برای استقبال از پدر و مادر اکبرمحمدی

نيمه شب ديشب دوشنبه، و در آغازين ساعات روز سه شنبه دهم امرداد ماه 85به اتفاق دونفرديگرازدوستان وهمرزمان بفروگاه مهرآباد رفتيم. ساعت 45/1 دقيقه نيمه شب بود كه بفرودگاه رسيديم. آنطوركه ازقبل اعلام شده بود، هواپيماي حامل پدرومادراكبرمحمدي بايست ساعت30/2 بامداد درفرودگاه مهرآباد بزمين مينشست. معمولا" چنين است كه حدود يكساعت هم مراسم تشريفات گمرك وبررسي هاي ورودوپاسپورت و...بطول مي آنجامد. بهمين دليل هم تمامي آن حدود دويست نفري كه آمده بودند تا بزعم خودشان مرحم گذاردل ريش مسافرين مصيبت ديده ودرهم شكسته خودباشند، ميدانستند كه بايد تا ساعت 30/3 بامداد منتظر مسافرين خودبمانند.
فضاي سالن ياترمينال شماره يك مهرآباد شكل ديگري داشت. همه حاضرين يكديگررانگاه ميكردندوبعضا"سري تكان ميدادند. اين سرتكان دادن بدا معنا بود كه يكديگررا ميشناختند و با زبان بيزباني بيكديگرخوش آمدي تلخ ميگفتند. ....ادامه
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?