وبلاگ خبری پن‌لاگ: رای دادن به نظام غارت و چپاول خيانت به وطن است

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: رای دادن به نظام غارت و چپاول خيانت به وطن است خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Thursday, February 14, 2008
 

رای دادن به نظام غارت و چپاول خيانت به وطن است


كار,حقوق,امنيت,حق مسلم ماست!
انتخابات فرمايشي مجلس كه ما كارگران در آن نقشي نداريم از نظر ما محكوم است
همه در جريان هستيم كه انتخابات مجلس نزديك است و ميرويم تا دوباره شاهد عزل و نصبهايي باشيم كه در راس حكومت انجام ميگيرد بدون اينكه ما اقشار زحمت كش اين سرزمين در آن كوچكترين نقشي داشته باشيم.آنهايي كه بايد انتخاب شوند و كرسي هاي مجلس را تصاحب كنند خيلي پيشتر از اين انتخاب شده اند و ما تنها بايد چون بردگاني حلقه به گوش شاهد و ناظر اين اقدامات باشيم.در اين ساليان ما كارگران مانند سايراقشار محروم كشور در فقر و نداري روزگار گذرانديم و هيچ كدام از شعارهاي دولت و كابينه به اصطلاح مهرورز و عدالت گستر نان شب سفره هاي ما را تامين نكرد. پشت چرخهاي توليد و در لابه لاي پستوهاي كارخانجات جان داديم عرق ريختيم و جان كنديم اما خان آقازاده ها رنگين شد, دركشوري شناور بر روي اقيانوسهاي نفت و ذخاير خدادادي نفس كشيديم اما با دستهايي پر از شرم نداري به خانه بازگشتيم.ما تعدادي از كارگران كارخانجات محور غرب تهران اين نامه را نوشتيم كه به اين وسيله به گوش مجلسيها برسانيم تا بلكه گوشهاي بسته را باز كنند و فرياد ما كارگران بيگناه را كه تنها براي به دست آوردن لقمه ناني با شرافت صبح تا شب جان ميكنيم را بشنوند.ما به شما راي نميدهيم چرا كه معتقديم راي دادن به نظام غارت و چپاول خيانت به وطن و هم وطن است.ما همين شكمهاي گرسنه را به فروختن شرافت و غيرتمان ترجيح ميدهيم.
زنده باد آزادي و عدالت
جمعي از كارگران محور غرب تهران
۸۶.۱۱.۲۵
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?