وبلاگ خبری پن‌لاگ: بررسي كابينه پيشنهادي محمود احمدي نژاد. مصاحبه با عليرضا نوري زاده

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: بررسي كابينه پيشنهادي محمود احمدي نژاد. مصاحبه با عليرضا نوري زاده خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, August 16, 2005
 

بررسي كابينه پيشنهادي محمود احمدي نژاد. مصاحبه با عليرضا نوري زاده

در كابينه پيشنهادي آقاي احمدي نژاد چهار مجموعه اطلاعاتي ها، سپاهي ها، محافظه كاران تندرو و محافظه كاران ميانه رو حضور دارند.عليرضا نوري زاده: در بررسي اول به اعتقاد من وزارت اطلاعات قابل توجه است كه آقاي غلامحسين محسني اژه اي به وزارت منصوب شده. ايشان از همان ابتداي تشكيل وزارت اطلاعات به عنوان نماينده دادستان در آنجا بوده و از اين بالاتر در هيات ويژه اي كه براي گزينش كاركنان وزارت اطلاعات بوده، ايشان هميشه عضويت داشته و خود اين نشان دهنده اهميت محسني اژه اي است. ايشان بعدا به كارهاي قضايي هم مي پردازد، آن هم در سطح خيلي بالا، دادستاني دادگاه ويژه روحانيت و بعد رياست مجتمع قضايي كاركنان دولت. در پرونده هاي پر سر و صدايي مانند آقاي كرباسچي شهردار و همكارانش ايشان قاضي بود و مي دانيم كه در آن پرونده چه خبر بود و چه بر سر شهرداران و دستياران آقاي كرباسچي آمد. و همچنين نام ايشان در پرونده قتل هاي زنجيره اي هم ذكر شده به اين معنا كه حداقل يك مورد وجود دارد كه در مورد آقاي پيروز دواني ايشان فتواي قتلش را صادر كرده. به اين ترتيب وزارت اطلاعات پس از چند سالي كه تا حدودي توانست چهره خود را ترميم كند توسط آقاي يونسي و همكارانش، بار ديگر به همان وزارت اطلاعاتي تبديل مي شود كه نامش رعب را در دلها ايجاد مي كرد، همان وزارت اطلاعات آقاي فلاحيان.وزير كشور آقاي مصطفي پورمحمدي هم كارنامه اي كم و بيش به درخشاني كارنامه آقاي محسني اژه اي دارد در زمينه كارهاي امنيتي. ايشان از بنيانگذاران وزارت اطلاعات است در كناي آقاي ري شهري و فلاحيان و در مقام معاونت وزارت اطلاعات، قائم مقامي وزير، هشت سال ايشان معاون اول و قائم مقام وزير بوده. و همچنين مسئوليت عمليات خارج از كشور بر عهده ايشان بوده. به معناي ديگر تمام قتل هايي كه در خارج از كشور در سال هاي پاياني آقاي خميني و همينطور در دوران هشت ساله نخست آقاي خامنه اي رخ داده، آقاي پورمحمدي به نوعي در آن مسئوليت داشته و همچنين ايشان در جريان با قتل هاي زنجيره اي نامش عنوان شد. يكي از شرط هاي آقاي خاتمي براي ماندن در مقام رياست جمهوري اسلامي طرد آقاي پورمحمدي از وزارت اطلاعات بود و جالب اين است كه رهبر جمهوري اسلامي ايشان را به عنوان مشاور خودش در امور امنيتي برگزيد و در كنار آقاي فلاحيان و اصغر حجازي عهده دار ارگان اطلاعاتي دفتر رهبري بودند.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?