وبلاگ خبری پن‌لاگ: چه کسی مسئول مرگ دلخراش مادر رضايی است؟

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: چه کسی مسئول مرگ دلخراش مادر رضايی است؟ خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Saturday, September 03, 2005
 

چه کسی مسئول مرگ دلخراش مادر رضايی است؟

اين تن خسته که در زير چرخ های اتوبوسی به هم پيچيد، هيچکس را آوازی نيامد، هيچ جايی ثبت نگرديد، هيچ مسئولی به سخن نيامد، هيچ روزنامه ای بر آن تأملی نکرد، هيچ دوربيني، هيچ خبرنگاری به آن نوری نيانداخت. ما را چه شده است، انسانيت مان را به کدام گورستان فراموشی سپرده ايم. همه چيز در سکوت و خاموشی گذشت.


خبر تکان دهنده بود، با پاياني دردناک. آنهم براي مادري که هر بار با کوله بار چهار عزيز به خاک افتاده، افتان وخيزان، پايي به گورستان بهشت زهرا و پايي به گورستان خاوران داشت. اين تن خسته و فرسوده در زير بار غم چهار عزيز: کاووس، بيژن، منوچهر و بهنام. خود در جمعه اي به مانند درختي تناور به خاک افتاد. و ناباورانه مرگش را فرو خورديم. آنچه دلهايمان را تکان داد، مظلوميت مرگ اين داغديده بود. آيا اين بي رحمي بر او روا بود. آيا اين زن ۷٨ ساله که براي فروکشيدن بوي عزيزانش روي به سوي گورستان بهشت زهرا داشت، مي بايست چنين بي رحمانه ناديده گرفته شود. اين درس بي رحمي را در کدام مکتب آموخته ايم. اين تن خسته که در زير چرخ هاي اتوبوسي به هم پيچيد، هيچکس را آوازي نيامد، هيچ جايي ثبت نگرديد، هيچ مسئولي به سخن نيامد، هيچ روزنامه اي بر آن تأملي نکرد، هيچ دوربيني، هيچ خبرنگاري به آن نوري نيانداخت. ما را چه شده است، انسانيت مان را به کدام گورستان فراموشي سپرده ايم. همه چيز در سکوت و خاموشي گذشت.
متن کامل

  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?