وبلاگ خبری پن‌لاگ: بیانیه بینـا داراب زند در زندان رجایی شهر!

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: بیانیه بینـا داراب زند در زندان رجایی شهر! خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Saturday, September 10, 2005
 

بیانیه بینـا داراب زند در زندان رجایی شهر!

در طول تاریخ جامعه ی بشری دیده نشده که گروهی صاحب امتیاز به اختیار خود و داوطلبانه از برتریهای اقتصادی و اجتماعی اش چشم پوشی کرده و حقوق طبقات فرو دست را به ایشان اعطا ء کنند. بر عکس ، ایشان همواره با به انقیاد در آوردن ِ امکانات اجتماعی و تشکیل حکومتهای وابسته همراه با نیروهای مسلح و سرکوبگر علیه ی هر ندای حق طلبانه و جنبش آزادیخواهانه اقدام کرده و ریختن خون ملت محکوم اِبائی نداشته اند. در جامعه ی ما نیز چنین است. گروهی که با ضد انقلاب بیست و دوم بهمن ۵۷ صاحب امتیاز و قدرت گشته است.
با تشکیل حکومت مطلقه مذهبی ملت ایران را به انقیاد در آورده و از هر شیوه و ابزاری برای حفظ آن و برتری طبقاتی خود استفاده میکند. پس رجوع به حاکمیت وابسته و دست نشانده ی این گروه مرتجع برای برقراری عدالت اجتماعی و مساوات حقوقی اقدامی عبث و بیهوده است. چگونه میتوان از چنین حکومت ضد بشری انتظار رعایت داوطلبانه ی اعلامیه ی جهانی حقوق بشر را داشت؟؟ چگونه میتوان از گروهی که با به اسارت در آوردن آزادی بیان و قلم از امتيازات اقتصادی و طبقاتی خود حراست میکند توقع آزادی داشـت؟!
چگونه میتوان از قومی که با سلب حقوق کلیه ی اقشار کارگری و کارمندی (مزدگیران ) و قوميتهای ملی سعی در ارضای شهوت سیری ناپذیرش برای ثروت و قدرت بیشتر دارد انتظار عدالت و مساوات را داشت ؟
من از حکومت مطلقه جمهوری اسلامی ایران هیچ درخواستی ندارم.درخواست من از معتقدین به حقوق بشر است تا با اعتراضات خود رعایت بدون قید وشرط و بدون کم وکاست اعلامیه جهانی حقوق بشر را به این حکومت تحمیل کنند. درخواست من از کارگران وکارمندان استثمار شده است تا نگذارند مدیران دولتی انحصاری وسرمایه داران حقشان را ضایع کنند . درخواست من از اقلیت های ملی و مذهبی است تا حقوق اجتماعی خود را از این گروه مرتجع باز پس گیرند. و با لاخره درخواست من از دیگر اسیران سیاسی خانواده هایشان وحامیان آنان است تا نگذارند " آزادی " در قید و بند بماند. زمانی ما در مسیر دمکراسی و مردمسالاری قرار خواهیم گرفت که همه حقوق خود را بدانند، کسی از حق خود بدون مقاومتی جانانه نگذرد و برای احقاق حقوق از دست رفته اش مبارزه کند. بینا داراب زند - عضو حزب دمکرات ایران - زندان رجائی شهر ( گوهر دشت ).
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?