وبلاگ خبری پن‌لاگ: راهنمای عملي وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: راهنمای عملي وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, September 23, 2005
 

راهنمای عملي وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض

گزارشگران بدون مرز منتشر کرد :
راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وبنگاران معترض

وبلاگ به شوق مي آورد، نگران مي کند، مزاحمت ايجاد مي کند، دستگير مي کند. برخي آن را تحقير مي کنند، ديگران آنرا به مثابه ی انقلابي در انفورماتيک مقدس مي دانند. چون به سخن آوردن شهروندان معمولي است، ابزاری مناسب برای بيان آزاد و دفاع از آزادی بيان است.

در کشورهايي که سانسور حکومت مي کند، وقتي که مطبوعات سنتي در سايه ی قدرت روزگار مي گذرانند. غالبا اين وبلاگ نويسان هستند که تنها روزنامه نگاران واقعي محسوب مي شوند، در اين کشورها، گاه تنها آنها هستند که اطلاع رساني مستقل را به پيش مي برند، بي اعتنا به خوشايند حکومت ها و گاه به قيمت به خطر انداختن آزادي شان.

گزارشگران بدون مرز برای همياری با وبلاگ نويسان و وب نگاران راهنمای عملي را تهيه کرده است، با اطلاعاتي عملي و راهيافت هايي فني برای حفظ کردن ناشناس بودن، دور زدن سانسور، و شناخت تکنيک های منطبق بر شرايط مشخص در هر کشور، همچنين راه انداختن وبلاگ با استفاده از بهترين گزينه ها برای شناساندن آن به ديگران و ...... علاوه بر نکاتي در باره ی حفظ اعتبار وبلاگ از طريق رعايت برخي قواعد فني و روزنامه نگارانه.

اول مهر ماه ۱٣٨٤ راهنمايي عملي برای وبلاگ نويسان و وب نگاران معترض انتشار يافته و بر روی سايت گزارشگران بدون مرز نيز مي توان آنرا خواند و يا دانلود کرد. دو بخش اصلي اين راهنما که بيشترين استفاده را برای کاربران ايراني دارد : انتخاب شیوه گذر از فیلتر و وبلاگ نویسی ناشناس به فارسي ترجمه شده است
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?