وبلاگ خبری پن‌لاگ: "حکومت مهرورزان "و وضعت کودکان ایرانی درآغاز سال تحصیلی!!

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: "حکومت مهرورزان "و وضعت کودکان ایرانی درآغاز سال تحصیلی!! خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, September 30, 2005
 

"حکومت مهرورزان "و وضعت کودکان ایرانی درآغاز سال تحصیلی!!

امين ۷ سال بيشتر ندارد. او بايد مثل بسيارى از كودكان ديگر خودش را براى رفتن به مدرسه آماده كند، اما روى انگشتانش آنقدر چكش كوبيده، آنقدر ميخ به آنها فرو كرده اند آنقدر بازوانش را گاز گرفته و با آتش سيگار سوزانده اند كه نمى تواند قلم به دست بگيرد. امين نمى داند شادى چيست، امين نمى داند چگونه بايد خنديد، امين تنها گريه كردن در تاريكى طويله اى را در محله اى دور افتاده از باغهاى شهررى آموخته است.ادامه این گزارش دردناک در....
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?