وبلاگ خبری پن‌لاگ: اين چشمه از سرچشمه آلوده است

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: اين چشمه از سرچشمه آلوده است خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Thursday, December 01, 2005
 

اين چشمه از سرچشمه آلوده است

دفتر احمدى نژاد امروز دفاعيه اى از سياست هاى او در قالب پرسش و پاسخ منتشر كرد كه در آن احمدى نژاد ضمن حمله شديد به اقتصاد نئوليبرال سعى كرد عملكرد اقتدارگرايانه دولت سركوبگر امنيتى خود را توجيه كند....احمدى نژاد در دفاعيه خود غيرمستقيم به هاشمى شاهرودى كه ناامن كردن شرايط براى سرمايه داران را "فساد اكبر" ناميده و خواستار رودارى در حق دانه درشت هاى فاسد نظام به نام مقابله با فرار سرمايه شده بود تاخته و گفته است:"عده‌اى صحبت از فرار سرمايه‌ها مي‌كنند؟! مگر همه دزد هستند كه فرار كنند؟ مگر همه، ريگ در كفش‌شان است؟" او سعى مى كند در مقابل شاهرودى استدلال كند كه مقابله با فساد: "باعث جذب سرمايه‌هاى داخلى و خارجى مي‌شود چراكه سرمايه‌گذار اگر احساس كند كه بايد به ده جا رشوه بدهد و يا هفت خوان غيرقانونى بر سر راه اوست اموالش در چاه و چاله‌هاى مفاسد و انواع كمين‌هاى مافيا‌هاى فساد مي‌افتد". اجمدى نژاد اما همزمان با اين ادعاها كسانى را كه بر سر كنترل جريان مواد مخدر و قاچاق كالا از مبادى ورودى كشور به فرودگاه تازه تاسيس حمله ور شدند و وزير راه را به آن رسوايى در مجلس استيضاح كردند و پائين كشيدند به مناسب قدرت مى گمارد! معلوم است كه اينجا فقط جنگ ميان دو دسته نيروهاى فاسد و سركوبگر است و نه بيش از آن.ادامه در....
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?