وبلاگ خبری پن‌لاگ: اعتراض به سركوب و فشار در دانشگاه‌ها

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: اعتراض به سركوب و فشار در دانشگاه‌ها خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Thursday, December 28, 2006
 

اعتراض به سركوب و فشار در دانشگاه‌ها

آذر ماه همواره يادآور مبارزات دلاورانه دانشجويان آزاديخواه ايران عليه خودكامگی، انحصارگری، زورگويی و فساد دولتی وتلاش برای تحقق برابری و آزادی و اعتلای ميهن بوده و هست. درحالی به نكوداشت دانشگاه به عنوان جايگاه فرهيختگان، دانشمندان و انديشمندان و سرای اميد ايرانيان می پردازيم ، كه اين نهاد با استقرار اقتدارگرايان و نظاميان در نهاد دولت، با حجم گسترده‌ای از مضايق و فشارها روبروست. افت كيفی مديريت و هيئت علمی دانشگاه‌ها ، احضار، اخراج و تعليق بسياری از دانشجويان فعال و آگاه دانشگاه‌ها، تعطيل يا محدود كردن فعاليت ‌نهادهای مستقل دانشجويی، توقيف نشريه‌های مستقل دانشجويی و پاكسازی و بازنشستگی اجباری استادان شايسته و پاكسازی‌های گسترده كه همگی، پويايی و كيفيت آموزشی دانشگاه ها را به شدت كاهش داده است. موج گسترده محكوميت‌ها توسط كميته‌های انضباطی، بازفعال‌سازی هسته‌های گزينش استاد و دانشجو، حضور چهره‌های غيردانشگاهی و بی‌كفايت در مديريت برخی از دانشگاه‌ها و جلوگيری از انتخاب رييسان دانشگاه‌ها توسط اعضای هيئت‌های علمی، بكلی استقلال دانشگاه‌ها را از بين برده و اصل استقلال نهاد دانش از دولت را مخدوش كرده است. ...ادامه
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?