وبلاگ خبری پن‌لاگ: ایران ازامروز فعاليت های هسته ای خودرا درنطنزاز سرمی گیرد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: ایران ازامروز فعاليت های هسته ای خودرا درنطنزاز سرمی گیرد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Sunday, December 24, 2006
 

ایران ازامروز فعاليت های هسته ای خودرا درنطنزاز سرمی گیرد

24 دسامبر 2006
محمد علی حسينی، سخنگوی وزارت خارجه ايران امروزگفت: «جمهوری اسلامی درپاسخ به قطعنامه ‪ديروز شورای امنيت، فعاليت های هسته ای خودرا درسايت سه هزارتائی ماشين های سانتريفوژِنطنز، ازامروز از سرگرفته و آن را تکميل می کند.»
تاسيسات هسته ای نطنزبرای تحقيقات وغنی سازی اورانيوم بکار می رود و ايران می کوشد دستکم سه هزار دستگاه سانتريفوژدراين مرکز نصب کند. اين تعداد سانتريفوژ برای غنی سازی اورانيوم با غلظت بالا ضروری است. بنا به گزارش ها، ايران تاکنون موفق به نصب صدو شصت و چهار سانتريفوژ شده است.
سخنگوی وزارت خارجه ايران افزود: "ايران تعليق غني سازی را منطقی نميداند وبهترين پاسخ به قطعنامه شورای امنيت ادامه فعاليت های صلح آميز هسته ای به صورت منسجم تر است."
در همين حال نمايندگان مجلس شورای اسلامی ، امروزبه دو فوريت طرح تعليق بازرسی های آژانس بين الملی انرژی اتمی ازتاسيسات هسته ای ايران رای دادند.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?