وبلاگ خبری پن‌لاگ: رژيم ايران نزديك به 50هزار نفر از اعضاي سپاه پاسداران خود را به عراق فرستاده است

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: رژيم ايران نزديك به 50هزار نفر از اعضاي سپاه پاسداران خود را به عراق فرستاده است خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, January 30, 2007
 

رژيم ايران نزديك به 50هزار نفر از اعضاي سپاه پاسداران خود را به عراق فرستاده است

حسين الدوري مشاور دبيركل اتحاديه عرب كه از قاهره با تلويزيون الجزيره مصاحبه مي كرد گفت: متاسفانه دخالت رژيم ايران در عراق و برخي از نيروهاي داخلي و شبه نظاميان و جوخه هاي مرگ، وضعيت عراق را بحراني كرده است. مشاور دبيركل اتحاديه عرب به استعفاي مختار لماني، نماينده جامعه عرب در بغداد اشاره كرد و گفت: من از سفير مختار لماني انتظار داشتم كه روشنتر صحبت مي كردو مي گفت پاسخ دولت عراق به پيشنهادي كه كشورهاي عربي مي دهند متأثر از دخالت رژيم ايران است. بنظرم صحنه خيلي روشن است. همه كشورهاي عربي و كشورهاي همسايه عراق به جز رژيم ايران روي وحدت عراق تاكيد دارند. وي در پاسخ به سؤالي درباره وضعيت امنيتي عراق گفت: وضعيت امنيتي در عراق به چند پارامتر بستگي دارد. ابتدا بايد عراق را از اين دولت فرقه يي نجات داد. شبه نظاميان و جوخه هاي مرگ روي وزارت كشور كنترل دارند. نيروهاي ارتش و نيروهاي امنيت ملي متاسفانه تحت كننترل برخي از گروههاي سياسي هستند. دخالت رژيم ايران تنفرآميز است. رژيم ايران نزديك به 50هزار نفر از اعضاي سپاه پاسداران خود را به عراق فرستاده است و در حال حاضر نقشي تخريبي در عراق دارد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?