وبلاگ خبری پن‌لاگ: کانون مدافعان حقوق بشر گزارش خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: کانون مدافعان حقوق بشر گزارش خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Wednesday, January 10, 2007
 

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد

کانون مدافعان حقوق بشر گزارش خود در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران را منتشر کرد : در هر سه انتخابات اخير آزادی‌‏های سياسی مردم ايران مخدوش گرديد

ايلنا : در اولين بخش از گزارش فصل پاييز کانون مدافعان حقوق بشر به برگزاری انتخابات اخير پرداخته شده و آمده است: در پاييز سال ۱۳۸۵ سه انتخابات شوراهای شهر و روستا، مجلس خبرگان و ميان‌‏دوره‌‏ای مجلس شورای اسلامی برگزار شد متاسفانه در هر سه انتخابات فوق، شورای نگهبان و ديگر مراجع ذيربط با عدم تاييد صلاحيت بسياری از داوطلبان و اعمال سلايق شخصی، آزادی‌‏های سياسی مردم ايران را برخلاف قانون اساسی مخدوش کردند. شورای مذکور به بهانه نظارت استصوابی در انتخابات مجلس خبرگان برخی از مناطق فقط به تعداد مورد نياز داوطلبان نمايندگانی را تاييد صلاحيت کرد. به اين ترتيب رقابت در انتخابات معنا و مفهومی نداشت و برای کسانی که مايل به دادن رای بودند، حق انتخاب منتفی شده بود.اين گزارش می‌‏افزايد: از سوی ديگر انتخابات شورای شهر که در دو دوره قبل به‌‏نسبت با آزادی و به دور از اعمال محدوديت‌‏های مرسوم هيات‌‏های اجرايی و نظارت برگزار شده بود، اين بار با محدوديت بسياری انجام پذيرفت و تعداد کثيری از داوطلبان ردصلاحيت شدند. اين اعمال نظرها توسط هيات‌‏های مذکور يا شورای نگهبان و اعمال نظارت استصوابی در کليه سطوح با موازين حقوقی و مشخصات انتخابات مستقيم, آزادانه, سالم, مخفی و رقابتی در تضاد کامل است.در ادامه
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?