وبلاگ خبری پن‌لاگ: بیانیه زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: بیانیه زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Wednesday, May 02, 2007
 

بیانیه زندانیان سیاسی به مناسبت روز جهانی کارگر

تاریخ : 9/2/85

شماره : 248 - 86

به نام آزادیبه نام عدالت و به نام آزادی

با درود به تمام کسانی که قلبشان برای صلح و دوستی آزادی و امنیت نوع بشر فارغ از هر تبعیضی می تپد.

هموطنان عزیز بزرگداشت شرف و حیثیت ملازم همه خاندان بشری است و بزرگداشت حقوق برابر و انتقال نا پذیر آنان پایه آزادی و عدالت است

در آستانه اول ماه می ، یازدهم اردیبهشت روز جهانی کارگرهستیم روزبزرگداشت طبقه اجتماعی که در شرایط نا برابری به تولید ثروت می پردازد. طبقه ای که در تداوم یک صد سال مبارزه خود با بیدادگری آزمندان صاحب امتیاز، همچنان با تبعیض و نا برابری های عدیده ای همچون ، فقدان امنیت شغلی ، نامتناسب بودن تولید و دست مزد ، نا مناسب بودن تامیین خدمات اجتماعی ، وجود کودکان کار و با عدم اجازه فعالیت به تشکل های حقیقی و مدافع کارگری پیکار می کند و این در حالی است که همچنان از سوی حاکمیت هر گونه اعتراض که حق مسلم هر انسان و یکی از ارکان اصلی دموکراسی می باشد به شدید ترین شکل ممکن سرکوب می گردد.

ما زندانیان سیاسی امضا کننده این بیانیه ضمن محکوم نمودن نظم متداوم حقوق کارگران و سرکوب اعتراضات و جنبش های کارگری در ایران به استناد اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مقابله نامه های سازمان بین المللی کار در کنار کارگران ایران از تجمعات اعتراض آمیز کارگران شریف ایران در این روز بزرگ اعلام حمایت می کنیم و از تمامی اقشار مختلف ملت شریف ایران نیز برای شرکت در این تجمعات دعوت به عمل می آوریم و یقین داریم که دست یابی به عدالت و آزادی تنها در سایه اتحاد میسر خواهد شد .

به امید برقراری حکومت عدالت و آزادی

7/2/86

1- کیوان رفیعی – سخنگوی فعالان حقوق بشر در ایران – بند 7 اوین

2- ابوالفضل جهاندار – عضو سابق دفتر تحکیم وحدت – بند 209 اوین

3- عبدالرضا رجبی – عضو سازمان مجاهدین خلق ایران - بند 7 اوین

4- محمد حسن فلاحی زاده – روزنامه نگار – بند 209 اوین
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?