وبلاگ خبری پن‌لاگ: تجمع بزرگ دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: تجمع بزرگ دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, July 10, 2007
 

تجمع بزرگ دانشجويان در مقابل دانشگاه تهران

امروز در هشتمين سالگرد قيام قهرمانانه 18تير، به رغم حكومت نظامي اعلام نشده و شديدترين سركوب در تهران و شهرستانها، جمعيت كثيري از جمله بسياري از دانشجويان كه از شهرستانها به تهران آمده بودند، در مقابل دانشگاه تهران و خيابانهاي اطراف جمع شدند و رودر روي انبوه مأموران امنيتي، اطلاعاتي و انتظامي كه از هرتجمعي جلوگيري مي كردند، قرار گرفتند.

صبح امروز تجمع دانشجويان دانشگاه پلي تكنيك تهران درمقابل در خيابان ولي عصراين دانشگاه مورد حملة وحشيانة مأموران سركوبگر قرار گرفت كه با شليك تير هوايي و دستگيري شماري از آنان همراه بود.

در يك رويارويي ديگر مأموران وحشي انتظامي تجمع صدها تن از جوانان و دانشجويان در پارك لاله را مورد حمله قرار داده و با دستگيري شماري از آنان سركوب كردند.
همچنين در ساير شهرهاي ميهن نيز دانشجويان دلير با اعتراضات و تجمعهاي خود سالگرد قيام قهرمانانه 18تير را گرامي داشته و خشم و اعتراض خود را عليه سركوبي و اختناق حاكم بر دانشگاهها و ادامه اسارت دانشجويان آگاه و مبارز ابراز كردند.

براساس گزارش دريافتي
...ادامه
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?