وبلاگ خبری پن‌لاگ: تعويق طرح حمايتی بيمه کارگران ساختمانی در مجلس، يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی را محروم کرد.

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: تعويق طرح حمايتی بيمه کارگران ساختمانی در مجلس، يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی را محروم کرد. خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, February 12, 2008
 

تعويق طرح حمايتی بيمه کارگران ساختمانی در مجلس، يک و نيم ميليون کارگر ساختمانی را محروم کرد.

"فرشيديان" نماينده کارگران ساختمانی استان فارس، با ابراز نگرانی ازتعويق يک ساله اين طرح به دسترنج گفت: طرح بيمه 7 درصدی کارگران ساختمانی برای کاهش حق بيمه پرداختی کارگران در نظر گرفته شده بود تا کارگران ساختمانی کشور همانند کارگران ديگر صنوف بتوانند از مزايای بيمه تامين اجتماعی برخوردار شوند. او گفت: وضعيت کارگران ساختمانی تاسف بار بوده و با وجود شرايط سخت کاری آن هم برای 6 ماه در سال، مشکلات بيمه ای کارگران همچنان پابرجاست.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?