وبلاگ خبری پن‌لاگ: نيروی سرکوبگر انتظامی در هر کوی و برزن

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: نيروی سرکوبگر انتظامی در هر کوی و برزن خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, February 12, 2008
 

نيروی سرکوبگر انتظامی در هر کوی و برزن


پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‎ ‎هاي مجلس درباره ضرورت "چابک سازي" پليس، اسماعيل احمدي مقدم با ‏اشاره به ساخت‎ ‎مراکز انتظامي در کوچه ها و محله ها و حضور نيروهاي انتظامي درمحلات، از اجراي طرح‏‎ ‎تازه اي در سال آينده خبر داد‎.‎
فرمانده نيروي انتظامي با‏‎ ‎اشاره به طرح تازه نيروي انتظامي گفت: "امسال، سال «امنيت اجتماعي» بود و سال‏‎ ‎آينده، سال «پيشگيري» است. پيشگيري به اين معني است كه نبايد اساسا اجازه وقوع جرم‎ ‎داده شود و بر اين ‏اساس در اين سال، كلانتري‌ها و پاسگاه‌ها به عنوان ستون فقرات‎ ‎نيروي انتظامي بايد تقويت شوندو طرح «امنيت ‏محله‌محور» با مشاركت مردم اجرا‏‎ ‎مي‌شود"‏‎.‎
اظهارات فرمانده نيروي انتظامي، همزمان با انتشار گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس و خواست "چابک سازي" ‏پليس و حضور بيشتر نيروهاي انتظامي‎ ‎در مناطق مختلف شهري و کاهش‏‎ ‎زمان حضور پليس در صحنه هاي ‏جرم، مطرح شد.‏
در گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس‏‎ ‎که با عنوان "پليس چابك و متغيرهاي تاثيرگذار" 30 دي ماه منتشر شد، ‏آمده بود: "يك‎ ‎سازمان زماني چابك خواهد بود كه به واسطه اهرم كردن دانش و همكاري - داخلي و با‎ ‎ديگر ‏سازمان‌ها - قادر به هماهنگي باشد و به صورت سريع و كارآ همه منابع مورد نياز‏‎ ‎را توليد، تحويل و پشتيباني كند ‏و سازمان پليس نيز از اين امر مستثني نيست زيرا با‎ ‎افزايش روند جرم و جنايت و حرفه‌اي شدن مجرمين در ‏دنياي امروز، نياز به چابك‌سازي‎ ‎پليس به خوبي احساس مي‌شود"‏‎.‎
دربخش ديگري از گزارش مرکز‏‎ ‎پژوهش هاي مجلس آمده بود: "چابكي در سازمان پليس به اين معناست كه ‏سازمان به‎ ‎لحاظ كالبدي [ساختاري]، اجرايي و عملكردي داراي قابليت‌هاي مناسب و لازم در‎ ‎زمينه‌هاي تناسب ‏ساختار، سرعت عمل و واكنش بموقع و مناسب باشد و چابكي در واقع براي‎ ‎مهندسي موسسات پليسي يك پارادايم ‏جديد است و نياز به اين پارادايم جديد، مبتني بر‎ ‎افزايش نرخ تغيير جرائم در محيط يا به عبارت ديگر افزايش نرخ ‏جرم و جنايت و ناامني‎ ‎در جامعه است، كه موسسات و سازمان‌هاي امنيتي و پليسي را وادار به پاسخ پيش كنشي به‎ ‎تغييرات مي‌كند"‏‎.‎
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?