وبلاگ خبری پن‌لاگ: ایران از نظر توزیع درآمد یکی از نابرابرترین جوامع عالم است!

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: ایران از نظر توزیع درآمد یکی از نابرابرترین جوامع عالم است! خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Saturday, September 10, 2005
 

ایران از نظر توزیع درآمد یکی از نابرابرترین جوامع عالم است!

برنامه توسعه سازمان ملل در جدول رده بندی موسسه «برنامه توسعه» سازمان ملل از کشورها بر پایه «توسعه انسانی» ایران در میان ۱۷۷ کشور در رده ۹۹ قرار گرفت، که نسبت به سال گذشته دو رده بهبود را نشان می دهد. «توسعه انساني» بر پايه سه متغير عمده تعيين مي شود : بهداشت، دانش و قدرت خريد. از لحاظ توزيع در آمد، ایران يکي از نابرابرترين جوامع است. دهک فقير ترين جمعيت کشور تنها دو در صد مصرف را در اختيار دارد، حال آنکه دهک در بر گيرنده ثروتمند ترين بخش جمعيت کشور، ۳۴ در صد مصرف را به خود اختصاص داده است. متن کامل
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?