وبلاگ خبری پن‌لاگ: بازجویی فنی ! ( محمدرضا نسب عبداللهی )

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: بازجویی فنی ! ( محمدرضا نسب عبداللهی ) خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Saturday, September 24, 2005
 

بازجویی فنی ! ( محمدرضا نسب عبداللهی )

یکی از روش هایی که در طول تاریخ برای تعقیب و کشف جرم به کار گرفته می شده،سیستم اتهامی بوده است. از نظر تاریخی این سیستم، کهنه ترین روش رسیدگی به پرونده های قضایی است. در سیتم اتهامی،مهم ترین راهکار اثبات حقایق، یاری جستن از روش "اوردالی" (ordalie) بوده است. به این ترتیب که هرگاه "متهم"برای اثبات بی گناهی خود نمی توانسته است دلیلی بیاورد، سوگند او نیز پذیرفته نمی شده است و ناگزیر به اوردالی تن می داد. اوردالی دارای دو روش "گرم" و "سرد" بوده است. در روش گرم از روغن داغ یا آتش و یا آهن گداخته و در روش سرد از زهرهای مختلف برای اثبات بی گناهی متهم بیچاره استفاده می شده است. به عنوان نمونه متهم را به داخل آتش می انداختند،چنانچه سالم بیرون می آمد،بی گناهی او ثابت می شد.
در سیستم اتهامی دو ویژگی آشکار است: نخست آنکه متهم در ذات خود مجرم انگاشته می شود. دوم آنکه در این سیستم متهم باید با تحمل شکنجه های وحشتناک، بی گناهی خود را ثابت کند. هر چند سیستم اتهامی، روشی کهنه است و به گذشته های دور تاریخ تعلق دارد ولی این سیستم کهنه ی تاریخی، در تاریخ جا نمانده است و همگام با آن، جلو آمده است.
شکل امروزی "اوردالی" در ایران، با نام "بازجویی فنی" رواج دارد. عبارت "بازجویی فنی"برای خوانندگان روزنامه ها، نامی ناآشنا نیست. هر جا در صفحات حوادث روزنامه ها، رخدادی نقل شده است، در متن آن به "بازجویی فنی" اداره ی آگاهی (وابسته به نیروی انتظامی حکومت ایران) نیز اشاره ای شده است.
بازجویی فنی چیست؟... متن کامل
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?