وبلاگ خبری پن‌لاگ: اگر ايران قطعنامه را نپذيرد، چه مي شود؟

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: اگر ايران قطعنامه را نپذيرد، چه مي شود؟ خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, August 22, 2006
 

اگر ايران قطعنامه را نپذيرد، چه مي شود؟

خبرگزاري فارس: كنستانتين كوساچف، رييس كميته امور بين الملل دوماي روسيه، در گفتگو با خبرنگار روزنامه كومرسانت روسيه تشريح كرد اگر ايران قطعنامه پيشنهادي از سوي قدرتهاي جهان را نپذيرد چه شرايطي ايجاد خواهد شد.
به گزارش فارس به نقل از روزنامه كومرسانت روسيه، وي در پاسخ به اين سئوال كه اگر ايران به اين بسته پاسخ منفي دهد با چه تحريمهايي روبرو خواهد شد و روسيه در اين بين چه موضعي خواهد داشت؟، گفت:« ايران با تعليق غني سازي اورانيوم موافقت نخواهد كرد چرا كه طبق قوانين بين‌المللي ، مادامي‌كه اهداف تسليحاتي نداشته باشد كاملا حق دارد روي غني سازي اورانيوم كار كند. ايران يكي از امضا كنندگان پيمان منع تكثير هسته‌اي است كه دقيقا بر اين حق تاكيد دارد. در حال حاضر ايران در شرايط سختي است ولي به همكاري با كميسيون بين المللي انرژي اتمي ادامه مي‌دهد و نشان داده كه قصد ندارد از غني سازي اورانيوم براي برنامه هاي هسته اي استفاده كند.»
با اين وجود وي اظهار داشت:«در صورتي كه ايران به اين پيشنهاد پاسخ مثبت ندهد قطعا مورد تحريمهاي سازمان ملل قرار خواهد گرفت چرا كه اين اقدام به طور مستقيم در قطعنامه شوراي امنيت كه درباره برنامه‌هاي اتمي ايران صادر شد، قيد شده است.»
وي در پاسخ به اين سئوال كه اين تحريم‌ها از چه نوعي خواهند بود، گفت:« بهتر است بپرسيم اين تحريمها از چه نوعي نخواهند بود. نخست اين كه هيچ همكاري نظامي با ايران صورت نخواهد گرفت چرا كه اين در قطعنامه كنوني قيد شده است. سپس قطعنامه اي ديگر پس از 31 آگوست تصويب خواهد شد كه دقيقا مشخص مي كند ديگر چه تحريم‌هايي عليه ايران بايد وضع شود.»
رييس كميته امور بين الملل دوما گفت:« با اين حال ما در حال حاضر در مورد يك سري پيش فرض‌ها صحبت مي‌كنيم و ممكن است معجزه‌اي اتفاق بيفتد و ايران به اين بسته پيشنهادي پاسخ مثبت دهد. اما اگر بدترين سناريو تحقق يابد و ايران به اين بسته پاسخ منفي دهد ، مذاكرات جديدي در شوراي امنيت آغاز مي شود كه صدور قطعنامه اي ديگر براي تعيين نوع و مكانيسم تحريمها عليه ايران را در پي خواهد داشت. يكي از اين تحريم‌ها اين خواهد بود كه رهبران ايران با محدوديتهايي براي ورود به كشورهايي كه تحريم را به رسميت شناخته اند، روبرو خواهند شد.حتي ممكن است تحريمهاي اقتصادي تندي نيز اعمال شود كه شامل محدوديت‌هاي سرمايه گذاري در ايران خواهد بود.»
وي در پاسخ به اين سئوال كه روسيه با كدام تحريمها مخالفت خواهد كرد، گفت:« من معتقدم روسيه بايد با آن دسته از تحريم‌هايي كه به طور مستقيم زندگي مردم را وخيم تر مي كند، مخالفت كند. در درگيري ايران و جامعه بين الملل بر سر برنامه هاي اتمي، مردم نبايد گروگان گرفته شوند. اين يك بعد قضيه است ولي نكته ديگر اين است كه روسيه اگر مي خواهد به عنوان بخشي از جامعه بين الملل نقش ايفا كند، نبايد براي حفظ منافع اقتصادي خود، موضع جداگانه اي در قبال اين تحريمها اتخاذ كند.»
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?