وبلاگ خبری پن‌لاگ: حزب سبزهای فرانسه سرکوب زنان ايران به بهانه بدحجابی را محکوم کرد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: حزب سبزهای فرانسه سرکوب زنان ايران به بهانه بدحجابی را محکوم کرد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Wednesday, June 06, 2007
 

حزب سبزهای فرانسه سرکوب زنان ايران به بهانه بدحجابی را محکوم کرد

روشنگری: حزب سبزهای فرانسه با انتشار بيانيه ای سرکوب زنان در ايران به بهانه بدحجابی را محکوم کرد. در بيانيه اين حزب آمده است: کارزار سرکوب عليه زنان "بدحجاب" از نيمه آوريل امسال مجددا آغاز شده است. تحت اين مقررات مذهبی زنان "خلاف کار" به "زندان" و "پرداخت جريمه" محکوم شده و در صورت تکرار به خارج از تهران تبعيد می گردند. در چارچوب اين کارزار، اخيرا نيروهای پليس به سرکوب و دستگيری و اقدامات خشونت بار عليه زنان دست زده اند. چهره خونين زنان دستگيرشده ما را بشدت منقلب نمود. ما سبزها که عميقا به حقوق زنان احترام می گذاريم عليه اين سياست سرکوب اعتراض داشته و با قاطعيت تمام سرکوب شهروندان زن ايرانی را محکوم می کنيم و پيگيرانه از تمامی مطالبات دمکراتيک زنان ايراني، تمام انجمن ها و سازمان هائی که برای حقوق زنان و حقوق بشر مبارزه می کنند پشتيبانی می نمائيم. آزاد انديشيدن، آزاد پوشيدن، آزاد مسافرت کردن، آزاد زيستن جزو حقوق اساسی هر انسان است. مبارزه برای اين حقوق از مبارزه برای دمکراسی جدا نيست. در مقابل اين موج خشونت، ما انزجار خود را اعلام می کنيم.

برای اولين بار نيست که زنان در ايران مورد فشار و سرکوب قرار گرفته، همان گونه که اقدامات و تظاهرات زنان برای حقوقشان امر تازه ای نيست. از يک سال پيش فعالين زن برای دفاع از حقوق زنان يک کارزار گسترده جهت پايان بخشيدن به اجحافات حقوقی به راه انداخته اند. کارزار، يک ميليون امضاء، خواستار تغيير قوانين ضد زن می باشد. اين اقدام جزئی از مبارزات زنان ايرانی است که از فردای بر سرکار آمدن رژيم ملا ها ادامه دارد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?