وبلاگ خبری پن‌لاگ: سایه حقوق جهانی بشر بر ایران در گفتگو با عبدالفتاح سلطانی

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: سایه حقوق جهانی بشر بر ایران در گفتگو با عبدالفتاح سلطانی خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, February 12, 2008
 

سایه حقوق جهانی بشر بر ایران در گفتگو با عبدالفتاح سلطانی

همانطور که تقریباً در اذهان هم مطرح است در سطح جهانی موسس حقوق بشر به یک معنا کوروش کبیر بوده که در ۲۵۰۰ سال قبل با توجه به موضع گیری هایی که داشته و امپراتوری بزرگی که تشکیل داده، بسیاری از حقوق انسانی را در مقرراتی که وضع کرده لحاظ کرده و برای آنها احترام قائل بوده است. بویژه در زمینه آزادی ادیان و عقاید. ولی حقوق بشر به شکل مدون و امروزی بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق اقتاد، آنجا که قدرت های بزرگ برای جلوگیری از وقوع جنگ تدبیری اندیشیدند و اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سال ۱۹۴۸ وضع کردند. متعاقب آن ایران هم آنرا پذیرفت. سپس که اعلامیه های میثاقین تصوییب شد، اول ایران نپذیرفت بعدها به اجرای میثاقین متعهد شد. در حوزه های فلسفی و اجتماعی ایرانیان همیشه پیشتاز بوده اند ولی در رابطه با حقوق بشر هم از نظر تئوریک و هم از نظر عملی متاسفانه چه قبل از مشروطه و چه بعد از مشروطه زمینه برای اجرا و رعایت حقوق بشر کم بوده و آن طوری که مطلوب یک انسان آزادیخواه است، شاید کمتر مقاطعی در ایران حقوق بشر به معنای واقعی در عمل اجرا شده باشد.ادامه در...
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?