وبلاگ خبری پن‌لاگ: دولت امنيتی, نظامی در برابر مطالبات کارگری

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: دولت امنيتی, نظامی در برابر مطالبات کارگری خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Saturday, February 16, 2008
 

دولت امنيتی, نظامی در برابر مطالبات کارگری

از جمله انتقادات ناروا به گروه نظامی/ اقتدارگرای حاکم که به توالی و در روايت های مختلف از سوی منتقدان درون حکومتی اش تکرار می شود اين است که گويا آنها با پخش وسيع تسهيلات و امکانات, زحمتکشان و تهيدستان کشور را زياده خواه بار آورده و متوجه نيستند که اين کار می تواند به گسترش راديکال جنبش مطالباتی در ميان پايينی ها بيانجامد و برای "نظام" خطر ايجاد کند. در حالی که هر انتقادی به احمدی نژاد و دولتش وارد باشد اين انتقاد که گويا اين دولت بيش از پيش به زحمتکشان کشور سرويس و امکانات داده و آنها را بدعادت کرده وارد نيست. در حقيقت کاملا برعکس است و همان برنامه برده داری و برده سازی از نيروی کار که در دولت "سازندگی" به نام "انطباق ساختاری" مطرح و در دولت "اصلاحات" عملی شد, وسيع تر از اين هر دو دولت توسط دولت فعلی اجرا می شود. کافی است به ادامه بقای قراردادهای موقت و توجيهات دولت احمدی نژاد در اين زمينه, و تعيين حداقل دستمزد کارگران به عنوان دو موضوع به هم پيوسته و نمونه ای از برخورد واقعی دولت "مهرورز" به حقوق کارگری اشاره کرد. ادامه در...
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?