وبلاگ خبری پن‌لاگ: زير نقاب "مردانگی" رژيم: ترس و احساس ناامنی

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: زير نقاب "مردانگی" رژيم: ترس و احساس ناامنی خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, March 11, 2008
 

زير نقاب "مردانگی" رژيم: ترس و احساس ناامنی

محمود احمدی نژاد در جريان يک گفتگوی انتخاباتي، مساله لباس زنان را به عنوان يکی از مسايل اصلی دولت آتی زير سوال برده بود. اين بخش گفتگو که به شبکه يو تيوب هم راه يافت با سوالی همراه بود: ,...آيا مشکل کشور ما اينه که فلان دختر ما فلان لباس را پوشيد؟ شان دولت اينه؟ شان مردم اينه؟, سوال به اصطلاح , رتوريک, بود، يعنی پاسخی طلب نمی کرد، بلکه انکار اهميت پوشش زنان و جوانان برای رژيم در خود سوال مستتر بود. به همين جهت اين گفتگو به عنوان سند رياکاری رژيم ماندگار شد. اما پاسخ به اين سوال که آيا مهم ترين مساله ومشکل رژيم لباس و آرايش زنان است يا نه خيلی هم سر راست نيست. از يک طرف، از آنجا که رژيم نه اراده مردم بلکه يک مکتب را منشاء مشروعيت حکومت ميداند و استمرار حکومت زور بر مردم را با تلاش برای حفظ مکتب اسلام، و يا تفسيری از مکتب اسلام،درقدرت توجيه ميکند، بنابراين از نظر استراتژيک پاسخ سوال مثبت است. يعنی ,شان, اين حکومت بطور استراتژيک همين قدر نازل است، همان است که احمدی نژاد به تظاهرهم که شده اقرار کرده بود توهين به مردم ايران و کشور است. يعنی رژيم ناگزير است , مملکت داری, را بر تفسير خود از مکتب اسلام وفق دهد و زن ستيزی را به يکی از اهداف مهم خود، ,يکی از مسايل اصلی کشور, تبديل کند. حال اين زن ستيزی ميتواند اشکال مختلف به خود بگيرد، از ادعای کهتری زن که به علت مقاومت زنان ايران کمتر سرراست عنوان ميشود تا آپارتايد جنسي، لگد مال کردن و محدود کردن حقوق زنان و حتی خشونت لجام گسيخته عليه زنان. بنابراين رژيم تا هست به زن ستيزی خود به اين يا شکل ادامه ميدهدو حق طلبی زن ايرانی را مثل شبح هولناکی بر بالای سر خود می بيند که تا به آخر آن را تعقيب خواهد کرد. اما از طرف ديگر، در شرايط مشخص و بطور تاکتيکي، آيا مهم ترين مشکل رژيم اين است ,که فلان دختر فلان لباس را پوشيد؟,، يا اينکه يکی از آن زنانی که معمولا زير بار انبوه ستم ها به خود سوزي، خودآزاری يا تن فروشی پناه می برند، دريک واکنش ناگهانی شوهری را که به او تجاوزميکرد، کشت؟ آيا اينهاست که موجوديت رژيم را تهديد ميکند و به خاطر آن زنان را در خيابان ها به شلاق لشگر نجابت خود می بندد يا در زندان های خود به روی دار می فرستد؟
ادامه در...
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?