وبلاگ خبری پن‌لاگ: راه هايي براي مبارزه با سانسور

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: راه هايي براي مبارزه با سانسور خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Sunday, September 11, 2005
 

راه هايي براي مبارزه با سانسور

مهستي شاهرخي
راه دوم: لطفا چهار فصل را شرح ندهيد

نمي خواهم خيالتان را ناراحت کنم ولي ناچارم از همين اولش به شما اطلاع بدهم که شما براي نوشتن با سه مرحله از سانسور روبرو خواهيد شد

يک ــ سانسور پيش از نوشتن
دو ــ سانسور در هنگام نوشتن
سه ــ بالاخره سانسور پس از نوشتن

سانسور عوامل بسيار گوناگون و پيچيده و عميقي دارد که گاهي نادانسته ممکن است خود را هم سانسور بکنيد. ما فعلا به دولت ها کاري نداريم چون دولت ها از دل ملت ها و فرهنگها زاده مي شوند. اين فرهنگ ملت هاست که ممنوعيتهاي ذهني را به وجود مي آورد و ما اين باورها را نسل به نسل منتقل مي کنيم و از خود ميراث مي گذاريم. ديگرسانسوري و خودسانسوري از کره مريخ نيامده است بلکه از دل فرهنگ و سنتهاي ما به وجود آمده است. فعلا خودتان را نبازيد چون الان ما باز با خودسانسوري هم کاري نداريم، در ابتدا، پيش از جنگيدن با دولت ها و ملت ها، پيش از همه چيز از خودتان نترسيد و به خودتان اعتماد به نفس داشته باشيد و الان بيشتر حواستان را جمع کنيد تا ديگران شما را حذف نکنند چون به محض اينکه قلم را به دست بگيريد يک سري چماق به دست به جانتان خواهند افتاد تا نه تنها قلم تان، بلکه قلم دست و قلم پايتان را هم بشکنند. اينها سپاهي نيستند. اينها بسيجي نيستند. اينها شخصي پوش هستند و اين افراد متاسفانه از خودتان هستند. شما در نظام خاصي رشد کرده ايد که در همان نظام، و با اولين کلماتي که مي نويسيد گويا پايتان را از گليم تان درازتر مي کنيد و وارد حوزه اي مي شويد که از آن مابهتران است، آن قلمرو ممنوعه! با اولين کلماتي که مي نويسيد در درون اين سيستم هزاران استاد مادرزاد به پا خواهند خاست تا شما را تصحيح کنند و ادب کنند و سر جايتان بنشانند تا ديگر از اين غلط هاي زيادي نکنيد و يا حداقل اولش، پيش از اين دست درازي به سوي آن ميوه ي ممنوعه ي آگاهي دهنده، پيش از انجام هر کاري با کسي، بزرگتري مشورت کنيد و يا از ريش سفيدي اجازه بگيريد. در اين سانسور آموزش و پرورشي پيش از نوشتن، شما دو راه داريد يا با اين دواير متفاوت پرورش افکار و انديشه کنار بياييد و ارشاد شويد و از خدمتگزاران آنان بشويد و يا پي اين را به تن خود بماليد که امروزه نوشتن يعني انديشيدن و استقلال طلبيدن. اگر هنوز مي خواهيد بنويسيد ــ پس خود را نبازيد چون تازه اين اول اولش است و در اين راه درازي که در پيش است از اين چيزها زياد خواهيد ديد.

پيش از هر چيز، از همان اول براي خودتان مشخص کنيد که سماجت از عوامل اساسي براي نوشتن است و نبايست از رو رفت. پس از آن سرعت عمل است که در امر نوشتن نقش مهمي را ايفا ميکند چون به محض اين که شما قلم به دست بگيريد، چماقداران پيش از نوشتن در درون اين نظام، انگار مويشان را آتش زده باشند مانند سايه اي و شبحي در کنارتان ظاهر خواهند شد تا قلم را از دست شما بگيرند و منصرفتان کنند.

چماقداران کلا سه دسته اند
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?