وبلاگ خبری پن‌لاگ: احضار یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: احضار یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Sunday, February 10, 2008
 

احضار یکی دیگر از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد

عطا باباخاني راننده منطقه شش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و بازرس سندیکای کارگران شرکت واحد ، طي احضاريه كتبي كه به دستش رسيده است بايد تا تاريخ 23/11/1386 خود را به بازپرسي شعبه 1 ويژه امنيت معرفي كند .
سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه21/11/1386
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?