وبلاگ خبری پن‌لاگ: سنگسار/ شرمتان باد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: سنگسار/ شرمتان باد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Saturday, February 16, 2008
 

سنگسار/ شرمتان باد


برای لغو سنگسار دو زن تلاش کنيد، کميته دانشجويی گزارشگران حقوق بشر
سنگسار/ شرمتان باد

پرتابِ سنگ های بیرحمی

با ناله های جگر سوز

در دشت های بیکران وطن
کولاک می کند.
زنان سنگسار می شوند
.شرمتان باد
پِژواک ضجه های شقاوت
یاد نازیهای جانی
رابا کوره های آدم سوزی
زنده می کند.
مردان سنگسار می شوند.
شرمتان باد
ندبه ی دختران ِمعصوم
شیون ِ پسران ِمحروم
زیر پرتاب سنگ هاغوغا می کند.
جوانان سنگسار می شوند.
ننگتان باد
خون های گرم سرخ فام
تهِ گودال ها جاری می شوند.
در دادگاهها، یاسای چنگیزی بیداد می کند.
زنان سنگسار می شوند.شرمتان باد
پرویز داورپناه بهمن ماه ۱٣٨۶
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?