وبلاگ خبری پن‌لاگ: سوءاستفاده از فقر زنان کارگر

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: سوءاستفاده از فقر زنان کارگر خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Sunday, February 17, 2008
 

سوءاستفاده از فقر زنان کارگر

مديريت کارخانه نساجی پرنخ با ترفندی قانونی زنان سرپرست خانوار را با کارگران با سابقه خود جايگزين کرد. دسترنج به نقل از فعالان کارگری در استان مرکزی گزارش می دهد: پس از آنکه مديريت کارخانه نگين ريس درخشان (پرنخ) در شهريور ماه گذشته با تمامی کارگران تسويه حساب کرد، از تعدادی زنان سرپرست خانوار برای کار در کارخانه دعوت به همکاری کرده است. به گفته اين منابع، فرار از پرداخت مطالباتی چون حق سنوات و حق طبقه بندی مشاغل از انگيزه های اصلی مديريت کارخانه پرنخ برای اخراج کارگران و استخدام زنان سرپرست خانوار بوده است؛ زيرا دريافتی کارگران کارخانه تا پيش از اخراج به بيش از400 هزار تومان در ماه نيز می رسيده است. فعالان صنفی کارگری در استان مرکزی معتقد هستند که زنان سرپرست خانوار از روی اجبار و به دليل فشار اقتصادي، چشم پوشی از تضييع حقوق قانونی خود را بر محروم شدن از دستمزدی در حد زنده ماندن ترجيح می دهند. به گفته اين منابع کارگران سابق کارخانه باداشتن 0 ا تا 13 سال سابقه کار در استخدام دائم کارخانه بودند که مديريت با ترفندهای خاص در سالهای گذشته با آنها تسويه حساب و بصورت موقت همکاری داشت. اين کارخانه پيش تر حداقل 80 کارگر داشت که پس ازاخراج و استخدام زنان سرپرست خانوار تعداد کارگران آن در مقايسه با گذشته بسيار کمتر شده است.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?