وبلاگ خبری پن‌لاگ: سرنوشت کارگران در حکومت اسلامی

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: سرنوشت کارگران در حکومت اسلامی خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Thursday, February 14, 2008
 

سرنوشت کارگران در حکومت اسلامی

ادارات کار فرق کارگر متخصص و ساده را نمی فهمند
ادارات کار کارگران بیکار را به حرفه های غیر مرتبط معرفی کرده و در صورت امتناع، بیمه بیکاری آنان قطع خواهد شد.
"بابانظر هدایتی"، فعال کارگری در استان خراسان شمالی در این باره به دسترنج گفت: کارگران بیکار و اخراجی کارخانه ها و واحدهای تولیدی صنعتی که متقاضیان کار هستند توسط ادارات کار به شغل هایی معرفی می شوند که هیچ ارتباطی با شغل قبلی شان نداشته است .
او گفت: به عنوان مثال کارگر متخصص یک کارخانه تعطیل شده با سالها سابقه کار وقتی به اداره کار مراجعه میکند به کوره آجرپزی به عنوان کارگر ساده معرفی می شود .
"هدایتی" گفت: کارگران در صورت اعتراض به این اقدام نسنجیده اداره کار، حق بیمه بیکاری خود را از دست خواهند داد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?