وبلاگ خبری پن‌لاگ: فعالين حقوق بشر: بيانيه 11 ماده ای زندانيان سياسی اوين در تحريم انتخابات

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: فعالين حقوق بشر: بيانيه 11 ماده ای زندانيان سياسی اوين در تحريم انتخابات خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, March 11, 2008
 

فعالين حقوق بشر: بيانيه 11 ماده ای زندانيان سياسی اوين در تحريم انتخابات

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرارند به نام آزادی که به آن ايمان داريم و برای به احتزاز درآوردن پرچم آن در سراسر اين مرز و بوم مبارزه ميکنيم به نام دموکراسی که پاسدار هميشگی آزادی است . اين انديشه انسانی که رژيمهای استبدادی و ارتجاعی برای نابودی آن در تلاشند و ميکوشند تا اين حقيقت تابناک انسانی را در برابر چشمان دوستداران دموکراسی در کشور ما به خاک و خون بکشند . ماده 28 اعلاميه جهانی حقوق بشر ميگويد هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان نظام و سامانی حکمفرما گردد که حقوق و آزاديهائی که در اعلاميه جهانی حقوق بشر اعلام شده است در آن سطح به نتيجه کامل برسد پس بايد در اين هدف والا همه آستين را بالا بزنيم تا آفت ديوان فتنه انگيز و سودپرست و رياکار از دودمان بشر دور گردد . آزادگان و آزاديخواهان ايران دست در دست هم همگام و هم آواز با آزاده گان جهان زير درفش دفاع از حقوق بشر نگذاريم بت سازی و بت پرستی پای گيرد ، نگذاريم آزادی ستيزان و دشمنان مردم به حريم پاک آزادی و حقوق بشر تجاوز نمايند و اجازه ندهيم ديو استبداد در اين بوم و بر بيش از اين ريشه دواند . هم ميهنان گرامی با توجه به در پيش بودن نمايش انتخابات برای تعيين اعضای مجلس فرمايشی رژيم در 24 اسفند به منظور تنوير افکار عمومی و بيدارسازی وجدان مردم خفته و ستم ديده کشور موارد ذيل را به اطلاع ميرسانيم : 1- اگر در انتخابات ، ميزان رای ملت باشد بايد بستری مناسب جهت ايجاد حق رای و اعمال اراده سلايق مختلف مهيا شود يعنی بايد به گرايشها ، سلايق و عقايد گوناگون فرصت حضور در انتخابات داده شود تا مشروعيت يا عدم مشروعيت گروهها با توجه به ميزان مقبوليت آنان نزد مردم حاصل شود و به تعبير دينی ، سياسی و فلسفی مشروعيتی بالاتر از اراده و رای مردم وجود ندارد و اگر اين فرصت به گروهها و سلايق مختلف داده نشود نميتوان هيچگونه مشروعيتی برای انتخابات قائل گرديد. 2- انتخابات زمانی آزاد و عادلانه محسوب ميشود که تمامی شهروندان در امنيت کامل و فارغ از هر نوع سوء استفاده کارگزاران حکومتی بتوانند نامزدهای خود را انتخاب نمايند زيرا که مجلس ايده ال بر اساس آرای آزاد ملت و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزاد استوار ميباشد. 3- مشارکت سياسی بايد آگاهانه باشد از اينرو مشارکتهايی که به واسطه عدم آگاهی و اطلاع رسانی کافی در فضايی شديداً امنيتی برای اعمال سانسور خبری در جامعه و از روی اجبار ، اکراه ، ترس و فشار صورت پذيرد ، ناآزاد ، ناعادلانه و نامشروع خواهد بود. 4- بر کسی پوشيده نيست که نه تنها مخالفان حق شرکت در انتخابات را ندارند بلکه شورای نگهبان از ميان کارگزاران و موافقان حکومتی نيز با اعمال نفوذ به حذف رقبای خود در جناحهای ديگر رژيم و دستکاری در نتيجه انتخابات ميپردازد به طوری که نتايج انتخابات درون حکومتی نيز برای جناح حاکم از قبل قابل پيش بينی ميباشد در واقع شورای نگهبان با نظارت استصوابی شرايط حضور کسانی را در مجلس فراهم ميکند که "بله قربان" گوی حکومت باشند نه حافظ منافع و حقوق ملت . 5- طبق اصل 86 قانون اساسی نمايندگان مجلس در مقام ايفای وظايف مقام نمايندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نميتوان آنان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و آراءی که در مقام ايفای وظايف نمايندگی خود دادند تحت تعقيب قرار داد . به گواه تاريخ در دوره حکومت رضاخان که حتی مسئولان همين نظام هم از او به عنوان يک ديکتاتور ياد ميکنند هيچ يک از نمايندگان مجلس در دوره نمايندگی خود تحت بازداشت و دستگيری قرار نگرفته و از مصونيت قانونی اظهار نظر برخوردار بوده اند حال آنکه در جمهوری اسلامی چنين مصونيتی وجود نداشته و نمايندگان مجلس به خاطر دفاع از حقوق ملت تحت تعقيب و پيگردهای غيرقانونی قرار ميگيرند 6- اگر فرض بر اين باشد که انتخاباتی نسبتاً آزاد با فرصتهايی نسبتاً برابر برای تمام افراد و گروههای سياسی در کشور برگزار شود که البته چنين فرضی کاملا محال است و مجلسی قوی از نظر پشتوانه آرای مردم هم انتخاب شود کاملاً بديهی است که لوايح و تصميمات آن براحتی با حکم حکومتی از دستورکار مجلس خارج شده و يا با اعمال سليقه شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام وتو ميگردد . 7- با گذشت ده سال از دولت اصلاحات به اعتراف صريح حضرات مشخص گرديده که اصولگرايی همان اصلاح طلبی و اصلاح طلبی همان اصولگرايی است و به عبارت ساده تر گرگهای با گله آشنا ، سالها ما را با چوب و رخت شبانی فريفته اند ، اصلاح طلبی که دستش در دست اصولگرا است سگ زردی است برادر شغال که سالهاست با جنگ زرگری شعور سياسی مردم را به بازی گرفته اند و غارت و چپاول سرمايه های مملکت را به اسم دفاع از منافع ملی و هرگونه انتقاد فعالان سياسی ، دانشجويی و مدنی را اقدام عليه امنيت ملی ناميده و به سرکوب و حبس و شکنجه منتقدان ميپردازند . مصلحين جامعه و دلسوز مردم نه بر خوان هفت رنگ مسئولين نظام که در گوشه زندانهای رژيم نشسته اند و کسانی که خود را داعيه دار و پرچم دار اصلاحات ميدانند فرصت طلبانی ميباشند که در 14 بهمن 1355 در گروه شصت و شش نفره سپاس برای شادی اعليحضرت شعر وسرود خواندند و برای سلامتی ايشان دست به دعا برداشتند . 8- آقای خمينی در 12 بهمن 57 صرحتاً اظهار کرده اند که هر کسی سرنوشتش با خودش است مگر پدرهای ما ولی ما هستند . مگر اشخاصی که صد سال پيش از اين بودند ميتوانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پيدا ميکنند را تعيين بکنند . امروز 28 سال از رفراندوم سال 58 ميگذرد و بيش از 60 درصد جمعيت آماری کشور شامل افرادی که يا در آن زمان از لحاظ سنی واجد شرايط رای دادن نبوده اند و يا هنوز به دنيا نيامده بودند با توجه به ادعاهای اقليت حاکم مبنی بر خدمات بی شمار به ملت و پشتوانه عظيم مردمی خود از حکومت انحصار طلب و تماميت خواه دعوت ميکنيم پس از گذشت 29 سال با برگزاری يک رفراندوم ديگر مشروعيت خود را به اثبات برساند . بديهی است رفراندوم تنها انتخابات مشروع ميباشد و اطمينان کامل داريم که اکثريت خاموش که قربانی ظلم و جور حکومت خودکامه اند پيروز و سربلند از اين انتخابات بيرون خواهد آمد. 9- شرکت در انتخابات به معنای مهر تائيد زدن بر اقدامات غيرانسانی حکومتی است که در فرصت 29 ساله خود علاوه بر سرکوب آزاديهای فردی و سياسی و اجتماعی ، دست آوردی جز فقر، فساد ، فحشا ، اعتياد ، قتلهای زنجيره ای ، تبعيض ، خفقان ، غارت ، تاراج سرمايه و غيره نداشته و به جای توجه به مشکلات اساسی جامعه به نام دين به دخالت در خصوصی ترين امور زندگی مردم پرداخته و سبکسرانه نوع پوشش زنان و جوانان را معضل ملی می انگارد و برای دختران محروم از کمترين امکانات به اسم بدحجابی پرونده سازی ميکنند و به نام امر به معروف آنان را محکوم به سنگسار و اعدام و حلق آويز مينمايد 10- ما زندانيان سياسی هر چند با حضور خود در زندان موضع خود را در قبال انتخابات مشخص کرده ايم اما بدينوسيله اعلام ميکنيم " نام اين نمايش مسخره انتخابات نيست و ضمن تحريم آن هرگونه سکوت و بی تفاوتی در خصوص تحريم انتخابات را بی توجهی و خيانت به آرمانهای جانباختگان راه آزادی و آزاديخواهان دربند ميدانيم و از تمام هم ميهنان عزيز به خصوص فعالان دانشجويی ، سياسی ، مدنی ، اجتماعی و غيره ميخواهيم تا با تمام توان با تحريم انتخابات به حمايت از آرمانهای آزادی ، دموکراسی وحقوق بشر برخيزند" 11- آزاد انديشان شما را به شرف انسانی سوگند ميدهيم با تحريم انتخابات هر چه رساتر فرياد اعتراضتان را در حمايت از يکايک ايرانيان بويژه زندانيان سياسی دربند ، دانشجويان ممنوع التحصيل و ممنوع الورود به دانشگاهها ، خانواده های رنج کشيده جانباختگان راه آزادی و افکار محکوم به انزوا به گوش جهانيان برسانيم به اين اميد که ديو استبداد را به بند کشيده و تابوت بيداد و ستم را برای هميشه در قعر تاريخ ايران مدفون نمائيم . کوهها با همند و تنهايند همچوما با همان تنهايان جمعی از زندانيان سياسی زندان اوين (اندرزگاههای 7 و 8) 20/12/86
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?