وبلاگ خبری پن‌لاگ: شعار 'مرگ بر ديکتاتور' در سخنرانی احمدی نژاد

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: شعار 'مرگ بر ديکتاتور' در سخنرانی احمدی نژاد خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, December 12, 2006
 

شعار 'مرگ بر ديکتاتور' در سخنرانی احمدی نژاد

سخنرانی محمود احمدی نژاد، رئيس جمهور ايران، در دانشگاه صنعتی اميرکبير (پلی تکنيک) برای مدتی با اعتراض برخی دانشجويان که عکس های وی را آتش زده و شعار 'مرگ بر ديکتاتور' سر داده بودند، به تشنج کشيده شد.
رئيس جمهور ايران روز دوشنبه 11 دسامبر (20 آذرماه) برای سخنرانی و ديدار با دانشجويان به دانشگاه صنعتی اميرکبير در تهران رفته بود و سخنان خود را با اشاره به پيشينه فعاليت های سياسی در دانشگاه ها و جنبش های دانشجويی دنبال می کرد، اما در ميانه سخنانش با اعتراض برخی حاضرين در سالن روبرو شد.

يکی از حاضرين در اين جلسه به راديو بی بی سی گفته است که اعتراض دانشجويان پس از اينکه محمود احمدی نژاد از پاسخ دادن به سوالاتی درباره حقوق بشر، آزادی بيان و حق تحصيل و اخراج برخی دانشجويان خودداری کرد، آغاز شد.

آقای احمدی نژاد از معترضين خواست مطالب خود را با آرامش بيان کنند و گفت: "ما سالها در مقابل ديكتاتوری ايستاده ‌ايم و تا هزار سال ديگر نيز احدی قادر نيست در اين كشور هر چند با نام آزادی، ديكتاتوری برقرار كند."

از زمان به قدرت رسيدن محمود احمدی نژاد در تابستان سال گذشته، اين اولين بار است که يک مراسم سخنرانی وی با اعتراض علنی حاضرين همراه می شود.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?