وبلاگ خبری پن‌لاگ: بلاتکليفی بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت اعداميان سال 67 در گورستان خاوران

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: بلاتکليفی بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت اعداميان سال 67 در گورستان خاوران خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Sunday, February 17, 2008
 

بلاتکليفی بازداشت شدگان مراسم بزرگداشت اعداميان سال 67 در گورستان خاوران

ناصر سوداگری و محمدعلی (پيروز) منصوري، از جمله افرادی که پس از حضور در مراسم سالگرد اعداميان سال 67 در گورستان خاوران دستگير شدند، پس از گذشت نزديک به 6 ماه از بازداشت شان در بلاتکليفی به سر می برند. پس از برگزاری مراسم بزرگداشت هزاران زندانی اعدام شده در سال 67 در 9 شهريور سال جاری در گورستان خاوران، نيروهای امنيتی اقدام به بازداشت چندين نفر از خانواده های اين افراد و جمعی ديگر از حاضران در اين مراسم نمودند. از جمله بازداشت شدگان در شهريورماه امسال فرشيد سوداگري، طاهره رستم پور، ناصر سوداگري، محمدعلی (پيروز) منصوری و... بودند. فرشيد سوداگري، پس از گذشت چندماه از بازداشت وي، اواخر ديماه با تبديل قرار بازداشتش از زندان آزاد شد. طاهره رستم پور، همسر ناصر سوداگري، نيز پس از تشکيل دادگاهش در شعبه 13 دادگاه انقلاب و دريافت حکم بدوی 3 سال حبس تعليقي، با تبديل قرار بازدشت در اواسط آذرماه از زندان آزاد شد. در اين بين از ميان اين دسته از بازداشت شدگان ناصر سوداگری و محمدعلی (پيروز) منصوری همچنان در بند 209 زندان اوين تحت بازداشت بوده و در بلاتکليفی به سر می برند. با اين که دادگاه ناصر سوداگری چند ماه پيش تشکيل شده، همچنان حکمی برای وی صادر نشده و بازپرس پرونده، متين راسخ، از تبديل قرار بازداشت وی نيز خودداری می کند. به گزارش خبرنامه اميرکبير زمان تشکيل دادگاه محمدعلی (پيروز) منصوری نيز 13 اسفندماه تعيين شده است. شعبه رسيدگی کننده به اتهامات وی شعبه 28 دادگاه انقلاب خواهد بود. لازم به ذکر است يکی از فرزندان محمدعلی (پيروز) منصوری که پيگير وضعيت پدرش بود، از سوم آبان ماه سال جاری به مدت سه هفته بازداشت شد. معصومه (ايران) منصوري، دانشجوی دانشگاه اميرکبير، که تنها اتهامش پيگيری وضعيت پدرش و تلاش برای آزادی هر چه سريعتر وی بود، پس از گذشت سه هفته با قرار کفالت از زندان آزاد شد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?