وبلاگ خبری پن‌لاگ: تلاش براى لغو سنگسار دو زن:سنگسار، مجازاتى غيرانسانى و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است.

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: تلاش براى لغو سنگسار دو زن:سنگسار، مجازاتى غيرانسانى و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است. خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, February 15, 2008
 

تلاش براى لغو سنگسار دو زن:سنگسار، مجازاتى غيرانسانى و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است.

دو زن در ايران به مرگ با سنگ محكوم شده‌اند. اين دو در پى شكايت همسر يكى از آنان به مراجع انتظامى در تاريخ 11 بهمن 1385 توسط مأموران كلانترى فرديس كرج در منزلشان دستگير و در برابر ديدگان فرزند خردسال يكى از اين دو مورد ضرب وشتم قرار گرفتند. جراحات وارده ناشى از اين ضرب و شتم به گفته خود متهمين در نهاد مربوطه (سازمان مبارزه با مفاسد اجتماعى) ثبت گرديده است. در محاكمه توسط دادگاه بدوى جرم متهمين رابطه نامشروع تشخيص داده شده و آنان توسط شعبه 128 عمومى فرديس كرج به 99 ضربه شلاق محكوم شده‌اند. بنا به نظر قاضى پرونده حكم در سالن دادسرا و توسط مأموران مرد اجرا شده است. پس از شش ماه متهمين مجدداً در شعبه 80 دادگاه كيفرى استان تهران مستقر در شهرستان كرج محاكمه و در تاريخ 86/5/15 به سنگسار(اعدام با سنگ) محكوم شده‌اند. حكم صادره در شعبه 27 ديوان عالى كشور در شهرستان قم تأييد و قطعيت يافته است. هم‌اكنون حكم صادره طبق كلاسه اجرايى 115/86 اجراى احكام كيفرى دادسراى جنايى ناحيه 27 تهران در شرف اجرا قرار دارد. موارد زير در خصوص حكم صادره قابل تأمل است: 1. دادگاه كيفرى استان براساس علم قاضى حكم رجم را صادر نموده و علم حاصله را از يك فيلم سى دى تهيه شده به عنوان مدرك از سوى شاكى احراز و اظهارات بازپرسى و جلسه‌اى را كه در وكيل در آن حضور نداشته را نيز منشأ علم خود ذكر نموده است. اين علم از طرق متعارف و معمول صادر نشده و خلاف بين شرع است. چون در جرائمى مانند زناى مستلزم به رجم كه مستقيماً در دادگاه كيفرى استان مورد رسيدگى قرار مي‌گيرند، بازپرسى منشأ اثر نيست و در جلسه‌اى كه وكيل حضور نداشته دادگاه فاقد رسميت است. 2. اين دو براى فعل واحد دو مرتبه مورد محاكمه و مجازات قرار گرفته اند و رسيدگى براى فعل واحد در دو مرجع خلاف نص صريح قانون اساسى ايران است. 3. متهمين فاقد شرايط احصان بوده‌اند. در قانون اساسى ايران زن محصنه، شخصى است كه به شوهر خود دسترسى داشته و با وى نزديكى نمايد. در حالى كه از اين دو خواهر يكى مطلقه بوده و ديگرى هم طبق اقرارنامه‌ى محضرى همسر دائمى وى (شاكى پرونده) به شماره 8160/86/10/19 بيش لز نه ماه قبل از زمان شكايت با همسرش نزديكى و زناشويى نداشته است. 4. اقرار به جرم تحت فشارهاى روحى و بعضاً فيزيكى از متهمين اخذ شده و فاقد وجاهت قانونى است. 5. فارغ از تمامى موارد غيرقانونى فوق مجازات سنگسار، مجازاتى غيرانسانى و مغاير با شأن و حقوق بنيادين بشر است. كميته دانشجويى گزارشگران حقوق بشر نسبت به اجراى قريب الوقوع اين مجازات در مورد اين دو زن هشدار داده و تمامى سازمان‌ها و نهادهاى حامى حقوق بشر را به واكنش و اقدام فورى و مؤثر در اين زمينه فرا مي‌خواند.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?