وبلاگ خبری پن‌لاگ: نامه تعدادی از اساتيد اميركبير به شاهرودی عراقی

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: نامه تعدادی از اساتيد اميركبير به شاهرودی عراقی خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Tuesday, February 12, 2008
 

نامه تعدادی از اساتيد اميركبير به شاهرودی عراقی

تعدادي از اساتيد دانشگاه صنعتي اميركبير با ارسال نامه‌اي به رييس قوه قضاييه خواستار آزادي 3 دانشجوي بازداشتي اين دانشگاه شدند.
در اين نامه آمده است: به استحضار مي‌رساند، چندين ماه است که تعدادي از دانشجويان دانشگاه صنعتي اميرکبير به نام‌هاي مجيد توکلي، احمد قصابان و احسان منصوري بازداشت شده و عليرغم وعده‌هاي داده شده هنوز آزاد نشده‌اند. اين وضعيت موجب بروز نگراني در جامعه دانشگاهي شده و تداوم آن تاثيرات سوئي بر روند علمي دانشگاه خواهد گذاشت.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: در شرايط کنوني کشور، عدم رعايت عدل و انصاف و صبر و تحمل در برخورد با دانشجويان و برخورد با هرگونه پرسشگري، زيان‌هاي جبران ناپذيري به بار خواهد آورد که تضعيف حساسيت‌هاي علمي، سياسي و اجتماعي دانشگاهيان نسبت به شرايط کشور از جمله نتايج آن است.
ايجاد زمينه‌هاي ياس و نوميدي به جاي اعتماد و تحرک، از بين رفتن روحيه مسووليت پذيري و فقر شور و نشاط علمي و اجتماعي در محيط‌هاي دانشگاهي از ديگر اثرات برخوردهاي حساب نشده و تند با دانشجويان، اين سرمايه هاي معنوي کشور، است.
در ادامه اين نامه آمده است: ما امضاکنندگان و اعضاي هيات علمي دانشگاه صنعتي اميرکبير، ضمن ابراز نگراني از تداوم اين روند که مي‌تواند باعث افزايش مشکلات در دانشگاه شود خواهشمنديم با درايت بيشتري اين مسئله را حل و زمينه آزادي دانشجويان را فراهم نماييد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?