وبلاگ خبری پن‌لاگ: هيات های حل اختلاف, خدمت گذار مديران در اخراج کارگران هستند

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: هيات های حل اختلاف, خدمت گذار مديران در اخراج کارگران هستند خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, February 15, 2008
 

هيات های حل اختلاف, خدمت گذار مديران در اخراج کارگران هستند

از سخنان وزير کار محمد جهرمى در سومين "همايش مديران، معاونان و روساى روابط کار سراسر کشور در مورد مسائل روابط کار در واحدهاى اقتصادى" چنين برمی آيد که هيات های حل اختلاف عملا وسيله ای در خدمت مديران برای اخراج کارگران هستند. جهرمی در اين همايش آمار داد که "در سال گذشته حدود 90 درصد کارگرانى که با کارفرمايان اختلاف داشتند، نتوانستند به كار خود بازگردند" با اين حال وی عملکرد اين هيات ها را "مثبت" خواند. به اعتراف جهرمی "سال گذشته حدود 9 درصد کارگرانى که با کارفرمايان اختلاف داشتند به کار خود بازگشتند و حدود 90درصد آنها نتوانستند به کار خود بازگردند." وی در مورد کارگرانی که "نتوانستند به کار خود بازگردند" و در واقع از سوی کارفرمايان اخراج شدند تاکيد کرد "در صورتى که کارگرى از واحد اقتصادى خود اخراج شود، نه از حق بيمه بيکارى برخوردار است و نه مي‌تواند به سرکار خود بازگردد." جهرمی از قراردادهای موقت کار که کارگران را به برده های بی حقوق تبديل می کند و دست کارفرما را برای اخراج کارگران باز می گذارد گفت:" نمى توان با قانون و تکليف، موضوع قراردادهاى موقت را حل کرد."
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?