وبلاگ خبری پن‌لاگ: آپارتايد جنسی در نظام آموزشی

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: آپارتايد جنسی در نظام آموزشی خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Wednesday, February 13, 2008
 

آپارتايد جنسی در نظام آموزشی

در دوره فرشيدی وزير سابق آموزش و پرورش, طرح های بزرگی برای اسلامی کردن آموزش مطرح و سمينارهای متعددی در اين رابطه برگزار شد. با وجود باقی ماندن مدارس کپری, مدارس نيمه مخروبه و در حال فرورريزی, کسر بودجه عظيم آموزش و پرورش که سر به ميلياردها می زند, همچنين با وجود عدم پرداخت دستمزدهای معلمان و مخالفت با افزايش دستمزد مطابق با نرخ تورم, و دهها معضل ديگر در نظام آموزشی ايران, طرح های وزير سابق مورد انتقاد به حق فعالان فرهنگی قرار گرفت. فرشيد که برکنار شد, جامعه فرهنگی کشور در برابر اين سوال که مطالبات نابرآورده قديمی خود را در برابر احمدی سرپرست جديد وزارت آموزش و پرورش چگونه بايد پيگيری کند, قرار گرفت. آنچه روشن است جابجايی در وزارت آموزش و پرورش و آمدن علی احمدی به جای فرشيدی نه تنها هيچ کمکی به رفع مشکلات معلمان و پاسخ به مشکلات صنفی و مطالبات آنها نکرده است, بلکه سرپرست جديد بر معايب سابق آپارتايد جنسی در نظام آموزشی را هم افزوده است. علی احمدی در سخنانی در روز دوشنبه در نشست "زن و سلامت معنوی" ديدگاه واپس مانده خود را بار ديگر تکرار کرد و آموزش يکسان دختران و پسران را "دستاورد استعمار" ناميد.ادامه در...
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?