وبلاگ خبری پن‌لاگ: محمدرضا حدادى ۱۵ ساله در آستانه اعدام

به وبلاگ خبری پن‌لاگ: محمدرضا حدادى ۱۵ ساله در آستانه اعدام خوش آمدید | صفحه اصلی | تماس با ما
~   بایگانی   ~
~    تیتر آخرین اخبار    ~
~   رابطه ها   ~
وبلاگ پن‌لاگ
~    وبلاگ اعضای پن‌لاگ    ~

Friday, February 15, 2008
 

محمدرضا حدادى ۱۵ ساله در آستانه اعدام

محمد مصطفايى وكيل محمد رضا حدادى
در حال حاضر موكل در زندان عادل آباد شيراز بسر می‌برد و پرونده اتهامى وى با قطعيت احكام، به اجراى احكام دادگسترى كازرون ارسال و داديار محترم رسيدگى كننده به پرونده با تنظيم گزارشى به انضمام تقاضاى اولياء دم مبنى بر قصاص نفس، از رياست محترم قوه قضاييه درخواست اذن به اجراى حكم قصاص داده است كه هم اكنون گزارش تنظيم شده در حاليكه سن موكل به جاى ۱۵ سال ۱۹ سال اعلام شده ، در دفتر رياست محترم قوه قضاييه بوده و به نظر می‌رسد در چند روز آينده دستور مقتضى درخصوص اين پرونده نيز صادر شود. به هر حال اميدوارم با عنايت به ابهاماتى كه در پرونده به چشم می‌خورد و وضعيت عقلى و روحى و شرايط خاص موكل و اينكه ديگر متهمين اعلام داشته اند كه موكل بى گناه بوده و در قتل دخيل نبوده است و اينكه موكل شديداً منكر ارتكاب قتل است، پرونده ايشان قبل از استيذان مجدداً مورد رسيدگى قضايى قرار گيرد.
  منبع خبر


نظر شما: Post a Comment

<< Home

Designed by: خُسن آقا This page is powered by Blogger. Isn't yours?